Spotlight

 

In 'Spotlight' belichten wij meerdere keren per maand één specifiek kunstwerk uit de lopende tentoonstelling of de galerie stock.
Heeft u belangstelling voor dit werk?
Onderaan deze pagina vindt u daarvoor een contactformulier.

In 'Spotlight' we highlight one specific artwork from the current exhibition or the gallery stock, several times a month.
Are you interested in this work?
You will find a contact form at the bottom of this page


 

                                                     
 
P. B. Van Rossem (BE)

   Zonder titel ((2018)
Vinylverf op blokplaat
18,9 x 14,5  x 2 cm
Verkoopprijs €. 1.550, - incl. BTW

 

Untitled (2018)
Vinylpaint on panel
18,9 x 14,5 x 2 cm
Selling Price: €. 1.550,-  incl. VAT

 

Verzendkosten op aanvraag / shipping costs on request

   

KUNSTKOOP
Dit werk kunt u ook aanschaffen met de KunstKoop (zie onder)
Aanbetaling (10%): €. 155,00
Het resterende bedrag van €. 1.395, 00 kunt u vervolgens voldoen in 36 renteloze maandtermijnen van €. 38,75KUNSTKOOP
Dutch residents can purchase this work with the KunstKoop (see below)
Advance payment (10%): €. 155,00
The remaining amount of € 1.395,00 can then be paid in 36 interest-free monthly installments of €. 38,7
5

 

 

Het werk van Bert Van Rossem wordt gekenmerkt door geschilderde minuscule vierkantjes, texturen en geometrische constructies. Het resultaat is een abstract beeld. Daarvoor laat hij zich inspireren door alledaagse observaties, humanisme, wetenschap, poëzie, gevoelens en licht. In zijn werkwijze speelt muziek een centrale rol. Jazz, wereldmuziek en klassieke muziek van com­ponisten zoals Bach, Scarlatti en Clementi bepalen het ritme en zorgen voor invloeden en atmosfeer. Het toeval bepaalt in grote mate het resultaat.
Van Rossem werkt op panelen van verschillende formaten, die hun gebreken niet verbergen en de tekening juist bepalen.
Tekst: M Museum Leuven (Open M  - 2013)

Bert Van Rossem's work is characterized by painted miniscule squares, textures and geometric constructions. The result is an abstract image. He is inspired by everyday observations, humanism, science, poetry, feelings and light. Music plays a central role in his method. Jazz, world music and classical music by composers such as Bach, Scarlatti and Clementi determine the rhythm and create influences and atmosphere. Coincidence largely determines the result. Van Rossem works on panels of different sizes, which do not hide their defects and precisely determine the drawing. Text: M Museum Leuven (Open M - 2013)

Meer infromatie op de pagina van P. B. Van Rossem op deze website
Find more information about the artist on this website

 

Algeneme informatie over de KunstKoop
De kunstkoop is toepasbaar op werken met een aankoopbedrag van ten minste €. 750,00

 

          
Galerie van den Berge is geselecteerd voor de KunstKoop, een stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds.
Met de KunstKoop kunnen particulieren (Nederlandse ingezetenen) kunst op afbetaling kopen zonder dat zij rente hoeven te betalen.
Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen.
Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. 100% kunst | 0% rente.
Sinds 1997 maakten meer dan 47.000 kopers gebruik van de KunstKoop en kochten voor ruim 150 miljoen euro aan kunstwerken.
Alle informatie is verkrijgbaar in de galerie of via de mobiele app van het Mondriaan Fonds. https://kunstkoop.nl/

De aanbetaling is 10% van het aankoopbedrag
Met het calculatieprogramma in de app kunt u ook berekenen wat uw maandelijkse (renteloze) aflossing wordt indien u kiest voor een hogere aanbetaling. Bij de aanvraag geldt een minimale aflossingstermijn van 12 maanden (en een minimaal aflossingsbedrag van €. 22,50 per maand)
U kunt echter later (of direct na acceptatie) de afbetalingsperiode zonder kosten verkorten.

Gallery van den Berge has been selected for the KunstKoop, an incentive scheme of the Mondriaan Fund. With the KunstKoop, individuals (Dutch residents) can buy art on credit without having to pay interest. If you take out an interest-free loan through the KunstKoop, you do not pay the total amount at once, but you pay off in monthly installments. The Mondriaan Fund is responsible for the interest. 100% art 0% interest. Since 1997, more than 47,000 buyers have used the KunstKoop and bought more than 150 million euros worth of works of art.
All information is available in the gallery or via the mobile app of the Mondriaan Fund. https://kunstkoop.nl/

The down payment is 10% of the purchase amount.
With the calculation program in the app you can also calculate what your monthly (interest-free) repayment will be if you opt for a higher down payment. A minimum repayment term of 12 months applies to the application (and a minimum repayment amount of € 22.50 per month) However, you can shorten the installment period at no cost (or immediately after acceptance).

 

 

spotlight