Spotlight

Meerdere keren per maand belichten wij een kunstwerk uit de stock van de galerie.
Wilt u het werk aankopen of meer informatie ontvangen?
Gebruik daarvoor het contactformulier op deze pagina.

Several times a month we highlight an artwork from the gallery's stock.
Would you like to purchase the work or receive more information?
Please use the contact form on this page.


 


Jus Juchtmans (BE)
(L) 20210610 (2021)
Acrylic on linen, 120 x 90 cm

Verkoopprijs / Selling price €. 14.000, - incl. BTW/VAT

 


 

Nederlandse ingezetenen kunnen dit kunstwerk aankopen met de 'KunstKoop'
Aanbetaling: €. 6.500,00 en vervolgens 36 renteloze maandtermijnen van €. 208,33

Dutch residents can purchase this work of art with the 'KunstKoop'
Down paiment: €. 6.500,00  and 36 interest-free monthly instalments of €. 208,33

More about Jus Juchtmans on Gallery Viewer


 

 Kopen met de KunstKoopregeling


          

Galerie van den Berge is geselecteerd voor de KunstKoop, een stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds.
Met de KunstKoop kunnen particulieren (Nederlandse ingezetenen) kunst op afbetaling kopen zonder dat zij rente hoeven te betalen.
Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen.
Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. 100% kunst | 0% rente.
Sinds 1997 maakten meer dan 47.000 kopers gebruik van de KunstKoop en kochten voor ruim 150 miljoen euro aan kunstwerken.
Alle informatie is verkrijgbaar in de galerie of via de mobiele app van het Mondriaan Fonds. https://kunstkoop.nl/


Gallery van den Berge has been selected for the KunstKoop, an incentive scheme of the Mondriaan Fund.
With the KunstKoop, individuals (Dutch residents) can buy art on credit without having to pay interest.
If you take out an interest-free loan through the KunstKoop, you do not pay the total amount at once, but you pay off in monthly installments.
The Mondriaan Fund is responsible for the interest. 100% art 0% interest.
Since 1997, more than 47,000 buyers have used the KunstKoop and bought more than 150 million euros worth of works of art.
All information is available in the gallery or via the mobile app of the Mondriaan Fund. https://kunstkoop.nl/ 
 

 

spotlight