Spotlight

In 'Spotlight' belichten wij meerdere keren per maand één specifiek kunstwerk uit de lopende tentoonstelling of de galerie stock.
Heeft u belangstelling voor dit werk?
Onderaan deze pagina vindt u daarvoor een contactformulier.

In 'Spotlight' we highlight one specific piece of art from the current exhibition or the gallery stock several times a month.
Are you interested in this work?
You will find a contact form at the bottom of this page


 
studio imageDave Meijer (NL)

'Eén en één is één # 18' (2018)
Olieverf op paneel (tweeluik), ca. 24 x 21 cm (elk) 
Verkoopprijs: €. 2.400,00  (incl. 9% BTW)

'One and one is one # 18' (2018)
Oil on panel (dyptich), app. 24 x 21 cm (each)
Selling price: €. 2.400,00 (incl. 9% VAT)

Verzendkosten op aanvraag / shipping costs on request

KUNSTKOOP
Dit werk kunt u ook aanschaffen met de KunstKoop (zie onder)
Aanbetaling (10%): €. 240, -
Het resterende bedrag van €. 2160,-  kunt u vervolgens voldoen in 36 renteloze maandtermijnen van €. 60, -

KUNSTKOOP
Dutch residents can purchase this work with the KunstKoop (see below)
Advance payment (10%): €. 240,--
The remaining amount of € 2.160,-  can then be paid in 36 interest-free monthly installments of €. 60, -

 

Dave Meijer (Souburg -1955) woont en werkt in Goes en studeerde aan de Academie voor beeldende Vorming, Tilburg
Galerie van den Berge en Dave Meijer werken sinds 1991 samen. Naast de exposities de galerie werd zijn werk getoond in (solo)presentaties op Art Rotterdam, Amsterdam Drawing, Art Brussels en Art Amsterdam/kunstRAI.
Van 12 januari t/m 16 februari 2019 toont hij zijn nieuwste schilderijen en werken op papier in de galerie (zie pagina NU)

Dave Meijer (Souburg NL-1955) lives and works in Goes and studied at the Academy for Visual Education, Tilburg.
Galerie van den Berge and Dave Meijer have been working together since 1991.
In addition to the exhibitions in the gallery, his work was shown in (solo) presentations at Art Rotterdam, Amsterdam Drawing, Art Brussels and Art Amsterdam / kunstRAI.
From January 12  to February 16 he will show his latest paintings and works on paper in the gallery (see page NU)


 Soloshow Art Amsterdam./kunstRAI 2015

Museum Voorlinden (Wassenaar) presenteert vanaf 24 maart 2018 het werk ‘Nulpunt’ (2002) van Dave Meijer in de schatkamer. 
‘Nulpunt’ is een sleutelwerk waarin het gehele oeuvre van Meijer samenkomt, maar ook ruimte laat voor wat nog komen gaat.
De serie bestaat uit 450 onderdelen (ontleend aan de vermenigvuldiging van de afmetingen van zijn panelen) min één, opdat het werk nooit helemaal ‘af’ zou zijn. Als schaakstukken puzzelt hij met de onderdelen om ze een plek te geven in het grote geheel. Alle elementen in de serie vertonen overeenkomsten: allereerst in maat, maar ook in de schijnbare eenvoud van de vormen.
Toch is elk doek anders: ontdek de variëteit in kleurschakeringen, structuur en lijnen.

Directeur Suzanne Swarts: ‘Nulpunt’ voelt als een kijkje in het brein van de schilder. Tegelijkertijd is het een blik op de wereld'.
Bron: Persbericht Voorlinden


Museum Voorlinden (Wassenaar - NL) presents the work 'Zero Point' (2002) by Dave Meijer in the treasure room from 24 March 2018.
'Zero point' is a key work in which Meijer's entire oeuvre comes together, but also leaves room for what is to come. The series consists of 450 parts (derived from the multiplication of the dimensions of its panels) minus one, so that the work would never be completely finished. As chess pieces he puzzles with the parts to give them a place in the big picture. All elements in the series show similarities: first of all in size, but also in the apparent simplicity of the forms. Yet every canvas is different: discover the variety in color shades, structure and lines.

Director Suzanne Swarts: 'Zero point' feels like a glimpse into the painter's brain. At the same time it is a view of the world."
Source: Press release Voorlinde
n

  


Openbare collecties (selectie) / public collections (selection)
Caldic Collectie - Museum Voorlinden Wassenaar, HEDEN Den Haag, Bouwfonds kunstcollectie Hoevelaken, CVZ - College van Zorgverzekeringen Diemen, Museum Belvédère Oranjewoud Heerenveen, AMC Amsterdam, CBK Zeeland, Kernkollektie Gemeente Vlissingen,
Boekel De Nerée Amsterdam
.

Werk van Dave Meijer opgenomen in vele privé collecties in Binnen- en buitenland
Dave Meijer's work included in many private collections at home and abroad

Tentoonstellingen (selectie)  /  Exhibitions (selection)
Museum Voorlinden Wassenaar, Museum Belvédère Heerenveen, LOODS12 Wetteren (BE), AMC Amsterdam, Caldic Collectie KunstHAL Rotterdam, Huize St. Bonaventura, Gent (BE), De kabinetten van de Vleeshal, Middelburg, Galerie Nouvelles Images Den Haag
        
Atelieropname 2016

Een denkbeeld doet zich voor. (fragment)
Door ons in middelen te beperken, gaan we iets fundamenteels aan met de wezenlijke bouwstenen van ons bestaan. Wie dat als kunstenaar doet, werpt de kunst terug op zichzelf. Hij werpt de kunst op haar rug, als een hond die geen verweer meer heeft, als een schaap, schildpad of tor die zich zonder hulp niet meer om kunnen draaien en zijn opgegeven. De kunstenaar geeft steeds weer de kunst op, zoals Dave Meijer dat doet met zijn Zeeuwse panelen waarin hij nastreeft dat het schilderij alleen in zichzelf waar is en gerechtvaardigd wordt in verhouding tot de dagelijkse omgeving waarin hij verblijft en zijn werk tot stand komt. Al zijn werken maken de indruk te bestaan uit imperfecties, uit het tegen elkaar aan wrikken van ongelijke delen, zoals het land, de lucht en het water ongelijksoortig zijn en met elkaar wringen. Kun je waaraan je bent verknocht objectief en fundamenteel beschouwen? Het is een zuiver verlangen dat bestaat bij eliminatie van onzuiverheden. De vraag is dan in hoeverre je weg kunt laten wat je lief is.
Alex de Vries, Mister Motley november 2015

An idea occurs. (fragment)
By limiting ourselves in resources, we approach something fundamental with the essential building blocks of our existence. Whoever does that as an artist, throws the art back on himself. He throws the art on her back, like a dog that has no defense anymore, like a sheep, a turtle or a torpedo that can no longer turn around and have been abandoned without help. The artist repeatedly gives up art, as Dave Meijer does with his Zeeland panels in which he strives to ensure that the painting is only true in itself and is justified in relation to the daily environment in which he resides and his work is realized. All his works seem to consist of imperfections, from wringing uneven parts against each other, as the land, air and water are unlike and wring each other. Can you consider objectively and fundamentally what you are tied to? It is a pure desire that exists in the elimination of impurities. The question then is to what extent you can leave what you love.
Alex de Vries, Mister Motley November 2015

 

     
Galerie van den Berge is geselecteerd voor de KunstKoop, een stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds.
Met de KunstKoop kunnen particulieren (Nederlandse ingezetenen) kunst op afbetaling kopen zonder dat zij rente hoeven te betalen.
Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen.
Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. 100% kunst | 0% rente.
Sinds 1997 maakten meer dan 47.000 kopers gebruik van de KunstKoop en kochten voor ruim 150 miljoen euro aan kunstwerken.
Alle informatie is verkrijgbaar in de galerie of via de mobiele app van het Mondriaan Fonds. https://kunstkoop.nl/

De aanbetaling is 10% van het aankoopbedrag
Met het calculatieprogramma in de app kunt u ook berekenen wat uw maandelijkse (renteloze) aflossing wordt indien u kiest voor een hogere aanbetaling. Bij de aanvraag geldt een minimale aflossingstermijn van 12 maanden (en een minimaal aflossingsbedrag van €. 22,50 per maand)
U kunt echter later (of direct na acceptatie) de afbetalingsperiode zonder kosten verkorten.

Gallery van den Berge has been selected for the KunstKoop, an incentive scheme of the Mondriaan Fund. With the KunstKoop, individuals (Dutch residents) can buy art on credit without having to pay interest. If you take out an interest-free loan through the KunstKoop, you do not pay the total amount at once, but you pay off in monthly installments. The Mondriaan Fund is responsible for the interest. 100% art 0% interest. Since 1997, more than 47,000 buyers have used the KunstKoop and bought more than 150 million euros worth of works of art.
All information is available in the gallery or via the mobile app of the Mondriaan Fund. https://kunstkoop.nl/

The down payment is 10% of the purchase amount.
With the calculation program in the app you can also calculate what your monthly (interest-free) repayment will be if you opt for a higher down payment. A minimum repayment term of 12 months applies to the application (and a minimum repayment amount of € 22.50 per month) However, you can shorten the installment period at no cost (or immediately after acceptance).

 

 

spotlight