Spotlight

Meerdere keren per maand belichten wij een kunstwerk uit de stock van de galerie.
Wilt u het werk aankopen of meer informatie ontvangen?
Gebruik daarvoor het contactformulier op deze pagina.

Several times a month we highlight an artwork from the gallery's stock.
Would you like to purchase the work or receive more information?
Please use the contact form on this page.

Maurice van Tellingen (NL)
'Gordijn' / 'Curtain' (2019)
Ácrylplaat, textiel, MDF, verf, LED licht / Acrylic sheet, textile, MDF, paint, LED light
32 x 28 x 1,5 cm
Ed. 8/10
Verkoopprijs / Selling price: €. 950,00  incl. BTW / VAT

 


           

Meer over / more about Maurice van Tellingen:
Maurice van Tellingen @ Galerie van den Berge
Website Maurice van Tellingen

 

Beschikbare werken op Gallery Viewer Kopen met de KunstKoopregeling


Nederlandse ingezetenen kunnen dit kunstwerk aankopen met de 'KunstKoopregeling'
Zonder aanbetaling aflossen in 36 maandelijkse termijnen: €. 26,39 per maand (renteloos)

Dutch residents can purchase this work of art with the 'KunstKoopregeling'
Repay in 36 monthly installments: €. 26,39 per month (interest free)


          

Galerie van den Berge is geselecteerd voor de KunstKoop, een stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds.
Met de KunstKoop kunnen particulieren (Nederlandse ingezetenen) kunst op afbetaling kopen zonder dat zij rente hoeven te betalen.
Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen.
Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. 100% kunst | 0% rente.
Sinds 1997 maakten meer dan 47.000 kopers gebruik van de KunstKoop en kochten voor ruim 150 miljoen euro aan kunstwerken.
Alle informatie is verkrijgbaar in de galerie of via de mobiele app van het Mondriaan Fonds. https://kunstkoop.nl/


Gallery van den Berge has been selected for the KunstKoop, an incentive scheme of the Mondriaan Fund.
With the KunstKoop, individuals (Dutch residents) can buy art on credit without having to pay interest.
If you take out an interest-free loan through the KunstKoop, you do not pay the total amount at once, but you pay off in monthly installments.
The Mondriaan Fund is responsible for the interest. 100% art 0% interest.
Since 1997, more than 47,000 buyers have used the KunstKoop and bought more than 150 million euros worth of works of art.
All information is available in the gallery or via the mobile app of the Mondriaan Fund. https://kunstkoop.nl/

 

 

spotlight