Nu / Current

 07/05 > 11/06

 

 

 

 

 

                      Check images and prices on

                             

 

 

 

 

 

 

Martha Scheeren (NL - 1958)

De verbinding en verhouding tussen kleur en licht vormt het altijddurende onderwerp in Martha Scheeren haar werk.
Martha Scheeren maakt in haar werk gebruik van de ‘gedragingen’ die kleuren bezitten.
Zodra kleuren bij elkaar in de buurt komen, gaan ze wederzijds relaties aan. In combinatie bemoeien kleuren zich eindeloos met elkaar en laten ze zich gebruiken.
Daarbij staat enerzijds het beheersen en anderzijds juist het manipuleren van kleur centraal in de opvattingen van Scheeren over schilderen. Dit bereikt zij door middel van nuances in dikte of verdunning van de verflaag, het laten doorschemeren van de ondergrond, of door effecten veroorzaakt door de richting van de kwaststreek aan de randen van vlakken of daar waar vlakken bij elkaar komen.
De vlakken lijken ogenschijnlijk geschilderd te zijn in één kleur; echter er ontstaan eerder ‘polychromen in één kleur.’ 
Maar het werk is niet af als de kleuren niet kunnen schitteren.
De kleuren dienen te vibreren, waardoor de schilderijen zich gedragen alsof zij zelf de bron van alle licht zijn.

Tekst: Ge van Steenbergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martha Scheeren
L:  Untitled # 1 (2023) Mutliple Ed. 20, acrylic on plexiglass, 24 x 18 cm
R: Untitled # 3 (2023) Mutliple Ed. 20, acrylic on plexiglass, 24 x 18 cm

 

 

Martha Scheeren, Ditty Ketting
 

 

Shawn Stipling (UK - 1967)
Mijn werk is vaak zeer spaarzaam qua inhoud.
De elementen die ik gebruik worden geminimaliseerd totdat alleen datgene overblijft wat 'actief' is.
Deze reductie is essentieel omdat ze een grotere controle over elk van deze elementen mogelijk maakt en, wat cruciaal is, mij in staat stelt elk toeval te elimineren ten gunste van een 'bewuste keuze'.
De precisie is ook functioneel; het benadrukt dat zelfs details (van soms maar één millimeter of minder), opzettelijk zijn en niet het resultaat van toeval.
Zo ontstaat een situatie waarin de kijker zich er ten volle van bewust is dat over elke nuance is nagedacht en dat het beeld niet het resultaat is van een toevallige samenloop van omstandigheden.
Ik kies beelden die verband houden met menselijke activiteit, eerder dan die welke betrekking hebben op de natuurlijke omgeving, omdat ik wil communiceren op een zeer directe en, zoals ik het zie, zeer 'menselijke' manier.
Ik ben geïnteresseerd in de connecties die we met anderen maken door de dingen die we creëren - kunst, muziek, architectuur..., en hoe deze connecties gebaseerd kunnen zijn op de allerkleinste details. 
Ik vind dat de wetenschap dat deze details specifiek en 'opzettelijk' gecreëerd zijn door de kunstenaar, componist, architect..., in plaats van door toevallige gebeurtenissen, een intens intieme band creëert die versterkt wordt door de ondubbelzinnige aard van de expressie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

 

Shawn Stipling
L:  Untitled (Structure painting) 2023, acrylic on linen over panel, 30,5 x 23 cm
R:  Untited (Structure painting) 2023, acrylic on linen over panel, 30,5 x 23 cm

 

Shawn Stipling
Untitled (structure painting) - 2021
Enamel on linen, 110 x 85 cm
 

 

Ditty Ketting (NL - 1952)

In mijn schilderijen zijn kleur en ruimte veelomvattend en wezenlijk. 
Met acrylverf schilder ik vlakken en rasters, geen voorstelling maar een compositie van kleuren en lijnen waarbij ik gebruik maak van bestaande kleurordeningen en structuren. 
Mijn grote inspiratiebron is Josef Albers die zich de beperking oplegde kleur als op zichzelf staand motief te kiezen. Het ging hem om de essentie: het tot leven brengen van kleur.
- Kleur bestaat niet op zichzelf
- Kleur openbaart zichzelf in dialoog met kleuren
- Kleur komt tot leven door andere kleuren

Sensaties van kleur
In mijn schilderijen zijn kleur en ruimte allesomvattend, even wezenlijk als het licht. Om de werking van de kleuren zo helder mogelijk weer te geven breng ik de verf egaal en strak op het doek aan in verscheidene dunne lagen. De ene keer zijn de kleuren verwant en roepen ze spanning op omdat ze dicht bij elkaar liggen, ze trekken naar elkaar toe, maar wanneer het kleurgebruik complementair is duwen de kleuren elkaar af en vibreert het schilderij. Soms lijken bepaalde vlakken op verschillende afstand van het oppervlak te zweven.

Ik hou van de visuele rijkdom van kleuren, de oneindige schakeringen, de veranderlijkheid van kleuren, het feit dat ze ondanks de wetmatige toepassing hun vrijheid zoeken en ontsnappen aan het systeem. Ze gaan voor zichzelf spreken. Mijn schilderijen zijn concreet uit een verlangen naar iets dat universeel is, dat mensen bindt, een bepaalde herkenning oproept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditty Ketting
Untitled 407 (2015)
Acrylic on linen, 56 x 112 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditty Ketting
Untitled 515 (2023)
Acrylic on linen, 60 x 60 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditty Ketting
Untitled # 310 (2008)
Acrylic on linen, 42 x 42 cm

 

 

Ditty Ketting
Untitled # 413 (2015)
Acrylic on linen, 60 x 180 cm