2008

12 januari t/m 16 februari 2008
Werken op papier # II
Janpeter Muilwijk (NL), Marinus van Dijke (NL), Marc Nagtzaam NL), Patrick Gabler (DE),
Peter Morrens (BE), Clary Stolte (NL), Ingrid van der Hoeven (NL), Frank Halmans (NL
)


Marc Nagtzaam, z.t. (Uneven), kleurpotlood op papier, 50 x 40 cm

 


Patrick Gabler & Ingrid van der Hoeven

 

 


Patrick Gabler,  z.t. (nr 14) tekening op papier , 157 x 220 cm (detail)

 

 


Achterzaal, Marinus van Dijke

 


Marinus van Dijke, 'Schuine vlier', uitsnijdingen/papier, 64,5 x 48 cm

 

 


Marinus van Dijke, 'Where the leaves remain, eldertree', computerprint, 38 x 56 cm

 


Ingrid van der Hoeven, 'Body I', kroepoek op papier, 59 x 35 cm

 


Frank Halmans, 'Ongevraagde voorstellen' (tuintjes voor flatgebouw bewoners, potlood op papier, ca. 30 x 40 cm

 


 


Vooraal, Peter Morrens

 

 

23 februari t/m 5 april 2008
Dave Meijer (NL) - Nieuwe schilderijen

 

 


Openingstoespraak Wim Noordhoek

 

 


Zonder titel (nr. 21), olieverf op doek , 25 x 30 cm

 


 


Zonder titel (nr. 24), olieverf op doek, 25 x 30 cm

 

Bij de tentoonstelling verscheen de publicatie 'In de verte kijken' met afbeeldingen van werken van Dave Meijer en tekst en foto's van Wim Noordhoek.
Elk boekje is door Dave Meijer bewerkt en bevat een kleine linosnede en een CD met het radio interview met Wim Noordhoek, uitgezonden op 11 april 2007,
De Avonden, VPRO.

 
3 x publicatie 'In de verte kijken'

 

 

 

 


Zaaloverzicht

 

 


9 werken 'zonder titel', acryl en/of olieverf op doek en/of paneel, elk 21,5 x 30 cm

 


 

12 april t/m 24 mei 2008
Jus Juchtmans (BE) - Nieuwe schilderijen

 

 

 

 

 

 

 


Nr. 20071208, acryl op doek, 50 x 40 cm
 

 

 


Nr. 20080115, acryl op doek, 160 x 130 cm

 


 


nr. 20071125, acryl op doek, 70 x 60 cm

 

 

31 mei t/m 5 juli 2008
Marinus van Dijke (NL)
Paul Gees (BE)


Marinus van Dijke, 'Nevel' (2008), olieverf op triplex, 48 x 158 cm

 


Marinus van Dijke, 'Wolken op linnen 02' (2008), acryl op linnen, 30 x 40 cm.

 


Marinus van Dijke, 'Wolken', digitale print, 49 x 86 cm

 

 


Marinus van Dijke, z.t.(04), digitale print, 50 x 70,5 cm

 

 


Paul Gees,

 

 


Paul Gees

 

 

Zaaloverzichten

 

 


 

 

13 september t/m 18 oktober 2008
Mark Kramer (NL) - 'Box 68290, Phases of abstraction', installatie en ruimtelijk werk
Bianca Runge (NL) - 'Point of no return', Irisprints (fotocollages)


Mark Kramer, schets/bewerkte foto (A4 formaat) voor de installatie 'Box 68290'

 

 


Mark Kramer, Installatie 'Box 68290', overzicht - kunststof figuren, nylondraad, ca. 550 x 400 x 350 cm. (l x b x h)

 

 

 


Mark Kramer, Installatie 'Box 68290', detail

 

 


Mark Kramer, 'R2', kunststof, steen, verf, 13,3 x 11 x 4 cm

 

 


Mark Kramer, 'Phase nr.48.1, tak, kunststof, emailleverf, 26,6 x 22 x 2 cm.
 

Sinds 2001 houd ik mij bezig met de evolutie van een doosje modelbouwfiguren. De modelbouwfiguren manipuleer ik zo dat er nieuwe vormen en figuren ontstaan. Deze figuren gebruik ik in installaties en objecten om een miniatuurwereld te creëren. Een imaginaire wereld waarin lichtheid en de schoonheid van menselijke fragiliteit worden verbeeld. Met installaties transformeer ik zowel binnen- als buitenruimtes tot een imaginair landschap. In dit surrealistische landschap speelt de anonieme groep, de massa een belangrijke rol. Naamloze vlaktes worden bevolkt door anonieme individuen.
Het individu verdwaald in de groep en de groepen raken verdwaald in de oneindigheid van de open ruimte.
De installatie 'box 68290' die ik voor Galerie van den Berge creëer bestaat uit honderden hangende figuren, zwevend in de open ruimte van de voorzaal. Deze figuren vormen samen twee ruimtes. De bovenzijde van de installatie bestaat uit witte figuren. De onderzijde bestaat uit grijze figuren (shadowfigures). Met de installatie speel ik met het contrast tussen het zichtbare en het onzichtbare.
Daarnaast presenteer ik in de galerie een aantal nieuwe werken.
'Fragments' tonen momenten uit de alledaagse omgeving zoals een tak of een deur, als detail uit een denkbeeldigewereld. Een wereld waarin het eenzame individu centraal staat.

De werken 'Phases' verbeelden het begin van een zoektocht naar de verdere abstractie van de figuren en leggen meer accent op het onderzoekende karakter van het nieuwe werk. Het contrast tussen de ogenschijnlijke lichtheid van het werk en de onderliggende zwaarte van de themathiek, is iets wat mij fascineert.
Het is het genieten van het leven, gezondheid en geluk en tegelijkertijd de angst alles te verliezen. Een esthetisch landschap waarin persoonlijke angsten verborgen zijn. Angst voor de 'massa' maar tegelijkertijd de eenzaamheid. Angst voor de dood en tegelijkertijd voor het leven.
Het zijn alledaagse angsten die bij de dualiteit van het leven horen. Zo zijn mijn werken geworden tot een hedendaagse uitvoering van de klassieke 'memento mori' symboliek in de beeldende kunsten.  Mark Kramer, augustus 2008 

 

 


Bianca Runge, 'Fall of Night', octachrome op Hahnemuhle etching paper, 70 x 100 cm

 

 


Bianca Runge, 'Geometry of Shadows', irisprint, mixed media, 80 x 112 cm

 

Bianca Runge maakt kleine collages van bestaand fotomateriaal. Door (deels) het onderwerp en soms tegenvorm weg te snijden en meerdere beelden naast en over elkaar heen te plakken ontstaat een nieuw, gelaagd beeld met coulissen naar een andere wereld en veelal slechts een subtiele verwijzing naar het oorspronkelijke beeld. Betekenis en herkenbaarheid worden op de proef gesteld. De collages worden vervolgens gescand en uitvergroot op de Irisprinter. Deze stap voegt de 'losse' fragmenten tot één geheel maar zorgt er tevens voor dat in het totale beeld de pixels van het oorspronkelijke drukwerk, de contouren en de snijlijnen duidelijker zichtbaar worden. Runge bewerkt de op etspapier gedrukte prints tenslotte opnieuw door het subtiel aanbrengen van 'applicaties' (o.a. acryl, glitters, metaal) die als 'bovenste laag' een extra dimentie aan het beeld toevoegen.
TvdB (2008)

 

1 november t/m 7 december 2008
Peter Morrens (BE) - 'Accidenten'
Marc Nagtzaam (NL) - 'Goes Abstraction'


Marc Nagtzaam & Peter Morrens, uitnodigingskaart, achterzijde, gedrukt in zwart/wit
Combinatie van twee individuele tekeningen.

 

Peter Morrens en Marc Nagtzaam
Als galeriehouders is het idee om beide kunstenaars in één presentatie te tonen in feite voor de hand liggend. Ondanks het verschil in verschijningsvormen zijn er grote overeenkomsten in uitgangspunten en mentaliteit. Beide kunstenaars lijken te putten uit dezelfde bron. Tekeningen ontstaan vaak uit eerder werk of uit 'gevonden beelden', een persoonlijk archief, soms alleen bestaand in het hoofd van de kunstenaar, soms direct ontleent aan de werkelijke, directe omgeving.
Met klassieke middelen worden beelden opgebouwd waarbij uitvergroten, kantelen, omkeren, inzoomen, herbevragen en opnieuw duiden een belangrijke rol spelen.
Beide kunstenaars maken regelmatig gebruik van tekst waarbij de woorden behalve als taal (veelal associatief en niet altijd te duiden) ook als beeld betekenis hebben.
Door werken te groeperen of juist te isoleren zoekt Marc Nagtzaam bij de presentatie van zijn werk naar een nieuwe ordening en samenhang. Morrens twijfelt aan de autonomie van het kunstwerk en met het ide dat ieder werk anders functioneert in een andere samenstelling en omgeving selecteert hij voor elke presentatie/locatie een aantal werken uit zijn oeuvre.
Peter Morrens en Marc Nagtzaam hebben de gelegenheid aangegrepen de individuele uitgangspunten gezamenlijk nader te onderzoeken. In de galerie hebben zij een 'totaalbeeld' opgebouwd waardoor beider werk in een volledig nieuwe context wordt geplaatst terwijl elk individueel beeld zijn eigen karakter blijft behouden.

 


zaaloverzicht (voorzaal)

 

 


zaaloverzicht (voorzaal)

 

 


zaaloverzicht (achterzaal)

 

Peter Morrens
Om de overvloed aan ideeën die in hem huizen, te beheren, schept Peter Morrens een veelvormig oeuvre dat vraagt om bevat te worden in 'real time'. Indien het oeuvre van vandaag systematisch dat van gisteren ongedaan maakt, heeft het enkel bestaansreden indien zichtbaar, leesbaar en bedreven is en het 'iets' in beweging zet. Op het eerste gezicht slaat de verwarring toe. De kunstenaar die permanent ideeën spuit en die reageert op alle prikkels, geeft vorm aan een plastiche productie die naar alle richtingen uiteenspat. Hiertoe gebruikt hij twee namen (PM, Herman Smit en sinds kort ook EX Herman Smit) en een aantal labels (o.a. Point Blank Press). Deze benamingen zijn geen heteroniemen noch pseudoniemen. Het zijn veeleer aanduidingen die verschillende artistieke technieken omvatten: ze verwijzen naar specifieke bezorgdheden die de kunstenaar bezighoudt en van waaruit hij een samengesteld oeuvre ontwikkelt.

Sommige van die benamingen zullen vroeg op laat verdwijnen. De kunstenaar zal er wellicht andere verzinnen in de toekomst. De steeds veranderende creaties lenen zich niet tot een gedetailleerde inventarisering en het personage, hoe veelvoudig het ook is, is er uiteindelijk maar één.Het werk steunt systematisch op de omstandigheden van een bijzondere plaats en transformeert zich steeds.

 


Peter Morrens, 'Niet te koop' (2008), houtskool, krijt, lavis en collageletters op papier

 

 


Peter Morrens, 'Spell' (2008), houtskool op papier, 210 x 114 cm
 

Marc Nagtzaam
De tekeningen van Marc Nagtzaam bestaan meestal uit gearceerde, donkere vlakken grafiet waarin delen wit zijn uitgespaard. 
De composities zijn beeldvullend zonder specifiek aandachtspunt, toch zijn ze altijd begrensd; het gaat niet oneindig door buiten de tekening.
In het beeld zijn directe referenties bijna afwezig. Vaak vormen elementen uit architectuur, design, details uit gevonden foto's, delen en combinaties van eerder gemaakte tekeningen het uitgangspunt voor nieuw werk.
Het schetsmateriaal reduceert hij, met elementaire beeldmiddelen als punten, lijnen en vlakken, tot een grondplan, structuur.
Nagtzaam is steeds op zoek naar representaties van een (schijnbaar) conctete werkelijkheid als ook naar voorstellingen die alleen als tekening realiseerbaar zijn.
De tekeningen ontstaan niet zozeer planmatig, maar erder intuïtief in reeksen, over een langere periode. Het moment van het tekenen zelf speelt voor het uiteindelijke beeld zelden een grote rol, de meeste afwegingen zijn al gemaakt. Het manuele aspect moet wel steeds voelbaar blijven.
Een belangrijk aspect in zijn werk is de taal. Via tekstfragmenten, afkomstig uit tijdschriften, probeert Nagtzaam zijn tekeningen, evenals het tentoonstellen ervan of het maken van reproducties en publicaties te duiden of in vraag te stellen.
De tekeningen presenteert Marc Nagtzaam bij voorkeur in installatie-achtige composities warbij steeds weer een nieuwe samenhang ontstaat.


Marc Nagtzaam, 'Modernist Persuasion/variant' (2008), potlood op papier, 54,1 x 38,5 cm

 

 


Marc Nagtzaam, 'Untitled 1' (2008), potlood op papier, 67,6 x 49,9 cm

 

 

KUNSTBEURZEN 2008


7- 10 februari 2008
ART ROTTERDAM, Cruise Terminal, Rotterdam
 

Patrick Gabler, Ingrid van der Hoeven, Jus Juchtmans, Dave Meijer, Peter Morrens, Marc Nagtzaam, Sybille Pattscheck
 

 

 

7- 12 mei 2008
ART AMSTERDAM, RAI Amsterdam


Presentatie met kunstenaars van de galerie