Nieuws

Galerienieuws / Gallery News

 

  • Nu in de galerie / Current
  • Binnenkort / Upcoming
  • Overig nieuws / Other news
  • Elders (presentaties van onze kunstenaars buiten de galerie) / Elsewhere (our artists on other locations)

     

Nu / Current

Zomersluiting / Summer closure
21/07 >  01/09

U kunt ons bereiken via ons e-mail adres

 

Binnenkort / Upcoming
Na de zomer / After the Summer

07/09 > 12/10
Frank Halmans (NL)
Roeland Tweelinckx (BE)

Opening:
Zaterdag 7 september, 15.00 - 19.00 uur
Saturday, September 7, 3 pm - 7 p.m.

 

 


Roeland Tweelinckx
'The mother of all mistakes' (2018), hout en verf / wood and paint, 9 x 20 x 50 cm
Editie/Edition 7/7
 

Roeland Tweelinckx (°1970) is een Belgische kunstenaar die vooral site-specifieke interventies maakt in galerieruimtes of openbare plaatsen. Met zijn interventies – waarvoor hij gebruik maakt van dagdagelijks materiaal - speelt hij op subtiele wijze met de omgeving en ons waarnemingsvermorgen.
Zijn werk heeft een hoog trompe l’oeil - gehalte, wat voor een licht gevoel van verwarring zorgt bij de toeschouwer, maar tegelijk een uitnodiging is tot een meer geconcentreerde blik op de realiteit.  

 

Roeland Tweelinckx (° 1970) is a Belgian artist who mainly makes site-specific interventions in gallery spaces or public places.
With his interventions - for which he uses daily material - he subtly plays with the environment and our perception.
His work has a high trompe l’oeil content, which creates a slight sense of confusion for the spectator, but at the same time is an invitation to a more concentrated view of reality


Frank Halmans
"Stack" (2018), mixed media, 30 x 40 x 30 cm
 

Het werk van Frank Halmans (Heerlen, 1963)  speelt zich af in het grensgebied tussen waken en slapen. In het sluimergebied van staren, wegdromen en mijmeren. Het is het gebied waar de rijkdom van de ruimte in het hoofd optimaal benut kan worden.
In veel van zijn werken komen alledaagse gebruiksvoorwerpen en onderdelen van de architectuur voor.
De functie of de vorm hiervan kan aanleiding zijn tot een overdrijving of betekenisverdraaiing.
Soms nemen de voorwerpen zelfs menselijke eigenschappen over en lijken ze bezield te zijn met een eigen wil.
Ondanks deze thematiek van het vluchtige en ongrijpbare zijn Halmans’ beelden soms zeer lijfelijk aanwezig.
Het zijn dan ook concrete vertrekpunten of plekken. Ze zijn het fysieke beginpunt van een mentale omzwerving

 

The work of Frank Halmans (Heerlen, 1963) takes place in the border area between waking and sleeping.
In the slumber area of ​​staring, dreaming away and musing. It is the area where the richness of the space in the head can be used optimally.In many of his works everyday objects and parts of the architecture occur.
The function or its form can lead to an exaggeration or distortion of meaning.
Sometimes the objects even take on human characteristics and seem to be inspired by their own will.
Despite this theme of the fleeting and elusive, Halmans' images are sometimes very physically present.
They are therefore specific starting points or places. They are the physical starting point of a mental wandering

 

19/10 > 23/11
Shawn Stipling (UK)
Ton van Kints (NL)

 

Overig nieuws / Other news

EINDE KUNSTKOOP ?
In de afgelopen maanden hebben onze klanten die een aanvraag deden voor de KunstKoop regeling gemerkt dat e.e.a. moeizaam verliep. Meerdere klanten van ons hebben nog steeds (soms zelfs drie maanden na de aanvraag) geen reactie of definitieve bevestiging van hun aanvraag onvangen van de bank.

ABN/Amro startte enkele maanden geleden met een 'pilot' met de naam 'Tweadle'.
Met 'Tweadle' zou de papieren aanvraag overbodig worden en zou het volledige proces digitaal kunnen worden afgehandeld.
Al na enkele maanden is dit door de bank weer afgeblazen en naar ons idee heeft dit bij de bank intern gezorgd voor de nodige vertraging.

Nu heeft de ABN/Amro bank de samenwerking met het Mondriaan Fonds opgezegd omdat de KunstKoop "niet past in het beleid dat zij de komende jaren zal voeren". Per 1 april 2020 wordt de regeling beëindigd.
Tot en met 29 februari 2020 kunnen er nog aanvragen bij de ABN/Amro worden ingediend.
Vanaf 1 januari 2020 is de maximale looptijd 2 jaar (i.p.v. 3 jaar), bestaande regelingen lopen gewoon door.
Het Mondriaan Fonds geeft aan dat ze zoeken naar mogelijkheden om de KunstKoop te kunnen voortzetten maar hebben tot nu toe geen andere bank gevonden die de regeling wil overnemen.
Sinds 1997 maakten meer dan 50.000 kopers gebruik van de regeling en kochten zij voor ruim 163 miljoen euro aan kunstwerken.


SPOTLIGHT
Een knop op de menubalk van onze website/ A button on the menu bar of our website


Meerdere keren per maand belichten wij één kunstwerk op de pagina spotlight.
Naast de afbeelding en de prijs geven we ook informatie over het werk en de kunstenaar.
Met de contact button kunt u uw contact opnemen met de galerie en/of het werk reserveren.

In spotlight we highlight one artwork, several times a month
In addition to the image and the price, we provide information about the work and the artist.
With the contact button you can contact the gallery and/or reserve the work


 Nu in / now in  'Spotlight' : P. B.. Van Rossem


                                                   
Volg de galerie op Gallery Viewer / Follow our gallery on Gallery Viewer 

 GalleryViewer

Gallery Viewer is het online kunstplatform, waarop kunstcollecties van toonaangevende galeries in Nederland te bezichtigen zijn.
Via Gallery Viewer kunnen kunstliefhebbers eenvoudig tussen 5000+ beschikbare kunstwerken op zoek naar hun favoriete galeries, kunstenaars en kunstwerken. Op Gallery Viewer is informatie te vinden over kunstenaars en kunstwerken, nieuwe galerietentoonstellingen en artikelen over de kunstsector.
Gallery Viewer biedt op deze manier een compleet beeld van wat er in Nederland aan hedendaagse kunst wordt aangeboden.
Gallery Viewer is het platform om nieuwe kunst te ontdekken.
Alle getoonde kunstwerken op Gallery Viewer zijn te koop. Om de koopkeuze te vergemakkelijken is op Gallery Viewer bij ieder kunstwerk de prijsklasse vermeld.
Kunstliefhebbers kunnen via Gallery Viewer direct een afspraak maken met de betreffende galerie om de favoriete kunstwerken te bezichtigen en te kopen.

 

Gallery Viewer is the online art platform to discover available artworks from contemporary artists by leading galleries in the Netherlands. Via Gallery Viewer, art lovers can easily browse more then 5000+ available artworks and discover their favorite galleries, artists and works of art.
Gallery Viewer contains information about artists and works of art, new gallery exhibitions and articles about the art sector.
By doing this, Gallery Viewer offers a complete picture of all contemporary art is offered in the Netherlands.
All artworks shown on Gallery Viewer are for sale. In order to facilitate the choice of purchase, the price range is mentioned on Gallery Viewer for each work of art.
Art lovers can make an appointment directly with the gallery in question via Gallery Viewer to view and buy the favorite artworks.

 


Elders / Elsewhere
Presentaties van onze kunstenaars buiten de galerie / Our artists on other locations
 

Maurice van Tellingen (NL)
'Hounted House'
Het Kunstgemaal, Veerweg 1, 7226 LP Bronkhorst (NL)
06/07 > 29/08
 

 

 

 

Kunsttraject / Kunstetalages

'Maurice van Tellingen - Beschaafd onbehagen'
Stichting Kunsttraject

11 kunsttraject- etalages in de Staatsliedenbuurt, Amsterdam (NL)
05/07  > 31/08
Kunsttraject Amsterdam

 

Klik op de onderstaande link voor de PDF met informatie en begeleidende tekst: 

Informatie Kunsttraject.pdf

 

       
 

 

        

 Ditty Ketting (NL)
'Intriguing composition'
Groepstentoonstelling/Groupshow
Galerie des Amis, Woudrichem (NL)
Project van / a project by Jan Verhoeven en Jetze van Wijk
Zes kunstenaars uit het boek van Jan Verhoeven (How abstract art changed society, 2018)
08/06  > 21/07

'Move-d'
Groepstentoonstelling/Groupshow
Curator: Hannie van der Made.
Pulchri Studio, Den Haag (NL)
30/06  > 21/07

 

Jan van Munster (NL)
'IN MOTION  1970   2020'
Soloshow
Kröller-Müller Museum, Otterlo (NL)
04/05 > 13/10 
www.krollermuller.nl


'Ice Tables' (1986), Collection Kröller-Müller Museum - photo Victor E. Nieuwenhuijs


Paul Gees (BE)
Soloshow
LOOM GALLERY
Via Marsala, Milaan (IT)
15/05 >15/09

Dave Meijer (NL)
'NULPUNT'
Museum Voorlinden
Buurtweg 90, 2244 AG Wassenaar (NL)

Museum Voorlinden presenteert het werk ‘Nulpunt’ (2002) van Dave Meijer in de schatkamer. 
‘Nulpunt’ is een sleutelwerk waarin het gehele oeuvre van Meijer samenkomt, maar ook ruimte laat voor wat nog komen gaat.
De serie bestaat uit 450 onderdelen (ontleend aan de vermenigvuldiging van de afmetingen van zijn panelen) min één, opdat het werk nooit helemaal ‘af’ zou zijn.

Museum Voorlinden presents the work 'Nulpunt ' ['Zero Point'] (2002) by Dave Meijer in the treasure room.
'Zero point' is a key work in which Meijer's entire oeuvre comes together, but also leaves room for what is to come.
The series consists of 450 parts (derived from the multiplication of the dimensions of its panels) minus one, so that the work would never be completely finished. 

'De schatkamer' van museum Voorlinden is toegankelijk in combinatie met rondleidingen, de stap-in-tour (elke zaterdag en zondag om 14:30u) en op afspraak.
Mail voor meer informatie naar tour@voorlinden.nl.
Zie ook: 
http://www.voorlinden.nl/museum/tentoonstellingen/

'The treasury' of the Voorlinden museum is accessible in combination with guided tours, the step-in tour (every Saturday and Sunday at 2:30 pm) and by appointment.
Mail for information tour@voorlinden.nl.
See also:  http://www.voorlinden.nl/museum/tentoonstellingen/Dave Meijer, 'Nulpunt (2002), presentatie in Galerie van den Berge (Wijngaardstraat)  2 juni t/m 6 juli 2002
450 werken (min 1), elk 18 x 25 cm