Nieuws / News


 

  • Nu / Current
  • Binnenkort / Upcoming
  • Overig nieuws / Other news
  • Spotlight
  • Elders (onze kunstenaars buiten de galerie) / Elsewhere (our artists on other locations)Nu / Current  
  

Hans Wilschut (NL)
‘NON STATIC ARCHITECTURAL ENCOUNTERS’
fotowerken en films
4 november t/m 9 december 2023


Gallery Viewer Magazine - 21 november 2023, Flor Linckens
Hans Wilschut: stedelijke perspectieven in grootformaat

Flor Linckens schreef een prachtig artikel over de tentoonstelling
Galerie van den Berge in Goes toont tot en met 9 december een solotentoonstelling van Hans Wilschut, waarin naast fotografie ook twee videowerken te zien zijn.
De Nederlandse fotograaf is een meester in grootformaat fotografie en gaat in zijn werk dieper in op bekende en minder bekende stedelijke en industriële landschappen. Met zijn weidse en verstilde beelden probeert hij iets bloot te leggen dat achter het oppervlak schuilt, iets dat kwetsbaar, gecompliceerd of imperfect is.
Zijn indrukwekkende beelden roepen vragen op bij de kijker, die wordt gedwongen om zich te verhouden tot hun eigen leefomgeving.   

Lees het hele artikel op Gallery Viewer
 

 

"Ruim 25 jaar houd ik mij als kunstenaar bezig met het stedelijk landschap. Merendeels vanuit eigen projecten, maar ook in opdracht kom ik tot mijn resultaten die leiden tot fotowerken, videowerken, filmwerken en publicaties.
Het stedelijk landschap wordt in mijn fotografische werk afwisselend gedefinieerd door verstilling, abstractie, contemplatie en transitie. Aanvankelijk werkte ik vooral aan op zichzelf staande werken maar met de groei van mijn oeuvre positioneer ik mijn werk steeds vaker in projectvorm.
Het is mijn grootste uitdaging beelden zó te maken, dat ze fungeren als key-moments van de tijd waarin ik leef. Oorspronkelijk zocht ik vooral in de verstedelijkte omgeving en binnen architectonische situaties naar verhalen als basis voor mijn werk. Recentelijk zijn de grenzen van de stad, de periferie en het omringende landschap daar een vanzelfsprekend onderdeel van geworden.

Inmiddels zijn kleur en detail bekende componenten in mijn fotografie. In mijn oeuvre heb ik ook de mogelijkheden van perspectief ruimschoots onderzocht. Alle optische middelen die nodig zijn overweeg ik, mijn standpunten organiseer ik daarom zorgvuldig. Zelden fotografeer ik terloops, er gaat vrijwel altijd wel een proces van onderzoek aan vooraf. Terloopse foto’s onderschat ik echter niet, maar meestal maak ik ze opnieuw en hopelijk bewuster en beter.
Om het perspectief te arrangeren maak ik vaak gebruik van hoogwerkers en soms ook helikopters.
Dit geeft mij alle vrijheid de compositie die ik voor ogen heb te bereiken.

In mijn werk wordt de spanning tussen de blik van de buitenstaander en zijn betrokkenheid met zijn omgeving doelbewust op de spits gedreven. Een overkoepelend onderwerp is de leefomgeving van de mens, de stad als architectonische en sociale ruimte en het spanningsveld daartussen. Terugkerende sub-thema’s zijn globalisering, migratie, trauma, klimaatsverandering, toerisme, industrie, representatie, urbanisatie en wereldeconomie".

 

"As an artist, I have been dealing with the urban landscape for over 25 years. Mostly from my own projects, but also on commission, my results lead to photographic works, video works, film works and publications.
In my photographic work, the urban landscape is alternately defined by stillness, abstraction, contemplation and transition. Initially, I worked mainly on stand-alone works, but as my oeuvre has grown, I increasingly position my work in the form of projects.
My greatest challenge is to create images in such a way that they function as key moments of the time in which I live. Originally, I mainly searched for stories as a basis for my work in the urbanised environment and within architectural situations. Recently, the boundaries of the city, the periphery and the surrounding landscape have become a natural part of this.

By now, colour and detail are familiar components in my photography. In my oeuvre, I have also widely explored the possibilities of perspective. I consider all optical means necessary, so I carefully organise my viewpoints. Rarely do I photograph casually; a process of investigation almost always precedes it. However, casual photographs I do not underestimate, but usually I re-make them and hopefully more consciously and better.
To arrange perspective, I often use aerial platforms and sometimes helicopters.
This gives me complete freedom to achieve the composition I have in mind.

In my work, the tension between the outsider's gaze and his involvement with his surroundings is deliberately heightened. An overarching subject is man's living environment, the city as architectural and social space and the tension between them. Recurring sub-themes are globalisation, migration, trauma, climate change, tourism, industry, representation, urbanisation and world economy".

 ‘The Individuals’ (2019) - São Paulo, 
Print on cotton smooth high white in white frame, 100 x 60 cm
Ed. 5 + 2 a.p.

“Geen van deze dertien zwembaden is hetzelfde. Elke balkon verraadt iets over de eigenaar.
Een zwembad per appartement is een extreme luxe, vooral als je bedenkt dat dit woongebouw in de wijk direct naast de beruchte Paraisópolis-favela (São Paulo) ligt. Een nadere blik op dit werk verstoort echter de belofte van gelukzaligheid van de hogere klasse.
Verlaten plekken en ruwe betonnen constructies geven aan dat de 'luxe' wereld hier onrustig is.
Het werk The Individuals suggereert dat verval en brutalisme niet alleen kenmerken zijn van overbevolkte getto's, maar dat ze misschien wel de structuur van de hele samenleving zijn”.
 

"None of these 13 pools is the same. Each balcony betrays something about the owner.
One pool per flat is an extreme luxury, especially considering that this residential building is located in the neighbourhood right next to the infamous Paraisópolis favela (São Paulo).
However, a closer look at this work disrupts the promise of upper-class bliss.
Abandoned places and crude concrete structures indicate that the 'luxury' world here is unsettled.
The work The Individuals suggests that decay and brutalism are not only characteristics of overcrowded ghettos, but that they may be the fabric of the whole society."

MEER / MORE :> NU / CURRENT

 

 

 

 


 

Clary Stolte
Double stretching (red and white)
Acrylic and cotton thread on canvas, 18 x 24 cm

 

 

Dave Meijer
Untitled (T-4 2023)
Mixed technique on paper, 35 x 26,5 cm


 

 

Mirjam Hagoort          
Untitled (2023-04)
Fabric, cotton, oil paint, 30 x 24 cm

 

 

Binnenkort / Upcoming


11/12/2023 > 10/01/2024
Winter Closure & Christmas Holidays / Wintersluiting & Kerstvakantie
 

2024

13/01 > 27/01 & 08/02 > 24/02
Closed during /gesloten tijdens ART Rotterdam: 01/02> 04/02
Tamara Dees & Nanda Runge


De galerie staat in 2024 (voor de 24e keer) op ART Rotterdam
Besloten opening: woensdag 31 januari
Beursdagen: donderdag 1 t/m zondag 4 februari

The gallery will be at ART Rotterdam in 2024 (for the 24th time)
Private opening: Wednesday 31 January
Exhibition days: Thursday 1 to Sunday 4 February

 

Overig nieuws / Other news


 

Beëindiging KunstKoop regeling

Op 16 november ontvingen wij het bericht van het Mondriaan Fonds dat Santander Consumer Finance alle kleine consumentenfinancieringen op de Nederlandse markt per 1 januari 2024 zullen stopzetten:
Daarmee komt de samenwerking tussen Santander en het Mondriaan Fonds met betrekking tot de KunstKoop per 1 januari 2024 helaas ten einde. Het Mondriaan Fonds betreurt de plotselinge beslissing van Santander om op korte termijn de samenwerking stop te zetten.

Helaas heeft het Mondriaan Fonds niet de mogelijkheden de KunstKoop zelfstandig uit te voeren.
Het Fonds gaat de komende tijd op zoek naar een goed alternatief om de verkoop van kunst in Nederland te blijven stimuleren.

Alle galeries die op dit moment deelnemen aan de KunstKoop, kunnen de KunstKoop nog tot 1 januari 2024 aanbieden.
Nog tot 1 januari 2024 kunnen consumenten een KunstKoop lening aanvragen bij Santander.
Bestaande leningen blijven doorlopen.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent de KunstKoop, zullen wij u hierover informerenHenriëtte van 't Hoog
Onlangs verschenen bij Uitgeverij De Zwaluw:
“Henriëtte van ’t Hoog • Vormvast, kleurecht - Een oeuvre in perspectief”.
Dit genaaid gebonden boek omvat 144 pagina’s op het royale formaat van 225 x 255 mm en is full color gedrukt. 

Recently published by Uitgeverij De Zwaluw:
"Henriette van 't Hoog - Vormvast, kleurecht  - An oeuvre in perspective".
This sewn-bound book comprises 144 pages in the generous 225 x 255 mm format and is printed in full colour.


meer informatie en bestellen: Uitgeverij De Zwaluw

 

 

Spotlight
Meerdere keren per maand belichten wij een kunstwerk uit de galeriestock of tentoonstelling.
Several times a month we highlight a work of art from the gallery stock or exhibition.

 

      

Dave Meijer (NL)
Zonder titel / Untitled (T-3 2023)
Gemengde techniek op papier / Various materials on paper, 35 x 26,5 cm

Verkoopprijs / selling price: € 1.350, - incl. BTW/VAT

Gratis verzending binnen Europa / Free shipping within Europe

Nederlandse ingezetenen kunnen dit kunstwerk aankopen met de ‘KunstKoop’
 36 renteloze maandtermijnen van €. 37,50

Dutch residents can purchase this work of art with the 'KunstKoop'
36 interest-free monthly instalments of €. 37,50


Zie/ See SPOTLIGHT


 

         

Santander Consumer Finance stopt met het aanbieden van de KunstKoop.
Gebruik maken van de KunstKoop regeling blijft tot 1 januari 2024 mogelijk.

De KunstKoop is een stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds i.s.m. Santander Consumer Finance.
Nederlandse ingezetenen kunnen met de KunstKoop een kunstaankoop bij ca. 140 geselecteerde galeries renteloos financieren.
U sluit de lening af bij Santander Consumer Finance, het Mondriaan Fonds betaalt alle rente.
De galerie verstrekt u alle nodige informatie maar heeft geen invloed of inzage op/in uw aanvraag.
Direct na acceptatie door de kredietverstrekker ontvangt de galerie het aankoopbedrag en is het kunstwerk beschikbaar.
Alle informatie en een handige rekentool staat op de website van de KunstKoop 

 
Gallery Viewer is het online platform waarop kunstcollecties van toonaangevende galeries in Nederland en België te bezichtigen zijn. 
Op de site is informatie te vinden over kunstenaars en kunstwerken, nieuwe galerietentoonstellingen en artikelen over de kunstsector.
Galerie van den Berge heeft op Gallery Viewer een eigen pagina met een select overzicht van beschikbare werken van haar kunstenaars.

Gallery Viewer is the online platform where art collections of leading galleries in the Netherlands and Belgium can be viewed. 
On the site you can find information about artists and artworks, new gallery exhibitions and articles about the art sector.
Gallery van den Berge has its own page on Gallery Viewer with a select overview of available works by its artists.

 

Elders / Elsewhere

Presentaties van onze kunstenaars buiten de galerie / Our artists on other locations

Wij adviseren wij u vóór uw bezoek contact op te nemen met de organiserende instelling.
We recommend that you contact the organising institution before your visit.
 

Ingrid van der Hoeven (NL)
BETWEEN NORMALS
Opening: 16/11, 6 - 10 pm
Artist's talk: 18/11, 4 - 6 pm.
WORM S/ash Gallery & Wunderbar
Boomgaardsstraat 69 & 71, Rotterdam (NL)
Thursday, Saturday & and Sunday 11 am - 6 pm, Friday 11 am - 9 pm
16/11 > 26/11
website: worm

 

 

 

Martha Scheeren (NL)
'Alpenglühen'
GALERIE AM LINDENPLATZ, Vaduz, Lichtenstein
03/10 - 02/12
www.galerielindenplatz.li

 

Frank Halmans (NL)
Gaandeweg
DE.GROEN
Weverstraat 40, 6611 EM Arnhem (NL)
19/08 > 26/11

                                                                                              

        

 

Jan van Munster (NL)
EKSTASIS. A universe of light and sound
Curator Sanneke Huisman & contemporary artist Nick Verstand
With a.o. Heleen Blanken, Casimir Geelhoed, Mariska de Groot, Nazif Lopulissa, Anni Nöps, Jan Schoonhoven and Nick Verstand
Stedelijk Museum Schiedam (NL)
15/07/2023 > 13/01/2024
www.stedelijkmuseumschiedam.nl

 

Jan van Munster (NL)
FUNDAMENTALS
galerie + edition hoffmann, Friedberg (DE)
Until 03/03/2024
www.galeriehoffmann.de

 

Jan van Munster (NL)
BLUE - THE COLOR OF THE PLACE
Thematic group show
Galerie Dr. Dorothea van der Koelen
Mainz (DE) / Venice (IT)
La Galleria, San Marco 2566 (Calle Callegheri), Venice (IT) 
20/05 > 26/11
www.gallery.vanderkoelen.com