Nieuws / News


 

  • Nu / Current
  • Binnenkort / Upcoming
  • Overig nieuws / Other news
  • Spotlight
  • Elders (onze kunstenaars buiten de galerie) / Elsewhere (our artists on other locations)
     

 

‘Changer!’

échange d'exposés

Van 9 maart tot 15 juni organiseren wij veel wisselende activiteiten (tentoonstellingen, presentaties met werk uit de galeriestock, lezingen, video presentaties). Wij houden u op de hoogte via deze website en via onze nieuwsbrieven.
Het programma kan wekelijks worden aangevuld.

From 9 March till June 15, we will organize many changing activities (exhibitions, presentations with work from the gallery stock, lectures, video presentations). We will keep you informed via this website and via our newsletters.
The program may be supplemented weekly.  


Nu / Current

Changer # 2  - Laatste week / Final week
30/03 > 20/04

 

 

                 

Ton van Kints                                                                                           Ton van Kints
1 + 1 + 1 (back to back, face to face) # 8 (2006-2024)                           'Package # 7' (2023)
DD lacquer, epoxy, paint, plywood                                                          Polyester, pigment, DD lacquer ∅ 18 x 32 cm
 ∅ 54 x 7 cm

             

Paul Gees                                                                                              Paul Gees
‘Klavier’ (2017)                                                                                       ‘Spitted’ (2018)                            
HPL panel, ash wood, stone                                                                  Plywood, ash wood, stone (Ed. 6/9) 
25,5 x 21 x 8,5 cm                                                                                 46 x 3,5 x 12 cm

 

 

Cor van Dijk
Untitled (2023)
Drawing, pencil on paper
40,5 x 54 cm


 

  

Cor van Dijk                                                                                                      Cor van Dijk
Untited (2020)                                                                                                   Untitled (2023)
Steel (Ed. 7/7)                                                                                                   Steel, 2 parts (Ed. 7/7)
18 x 18 x 3 cm                                                                                                  18 x 18 x 3 cm (in this setup)


         

Anne Rose Regenboog                                                                                  P. B. Van Rossem
'Cube'                                                                                                             Untitled (2007/2024)
Steel wire, rust patina                                                                                     Vinylpaint, gesso, plywood
20 x 20 x 20 cm                                                                                              23,7 x 19 cm
 

Meer / More >  NU / Current

 

Binnenkort / Upcoming

De galerie is gesloten van 21 april t/m 10 mei
The gallery is closed April 21 - May 10
 

Changer # 3 ⇒ Changer # 4
De presentatie van Ton van Kints is te zien t/m vrijdag 24 mei, 17.00 uur
Op zaterdag 25 mei opent de presentatie van Monika Dahlberg, 14.00 - 17.00 uur

Ton van Kints' presentation is on view through Friday, May 24, 5 p.m.
Saturday, May 25, the presentation by Monika Dahlberg opens, 2 p.m. - 5 p.m.
 


EXTRA: 16/05 > 19/05    Artistintheworld ‘Carte Blanche’ week @ Galerie van den BergeHandenarbeid 0.1/Living the dream’

Een bijzondere installatie van vier dagen van Abdelkader Benali en André Smits tijdens Changer # 3 met tekeningen, fotografie, muurschildering, literatuur en poëzie.

Donderdag 16 mei, 15.30 uur:    Monika Dahlberg draait plaatjes
Vrijdag 17 mei, 15.30 uur:           Ramon de Nennie, Anarcho Punk en smartlappen
Zaterdag 18 mei:, 16.00 uur:       Iris B, Kunst en Activisme, hardop nadenken aan een kunstenaars maaltijd (tot ca. 18.30 uur)
Zondag 19 mei, 15.30 uur:          Abdelkader Benali en HeinKookt!

Binnenkort meer details

Elke dag livestream: aanvang 15:30 uur met optredens, gesprekken, dj en performance:
Livestream is te zien op: https://www.facebook.com/andre.smits


'Manual labor 0.1/Living the dream'

A special four-day installation by Abdelkader Benali and André Smits during Changer # 3 with drawings, photography, mural, literature and poetry.

Thursday May 16, 3:30 PM:    Monika Dahlberg spins records
Friday May 17, 3:30 PM:         Ramon de Nennie, Anarcho Punk and tearjerkers (griefsongs)
Saturday May 18, 4 PM:          Iris B, Art and Activism, thinking out loud at an artist's meal (4 p.m. - 6:30 p.m.)
Sunday May 19, 3:30 PM:       Abdelkader Benali and HeinKookt!

Soon more details and exact times

Every day livestream: start 15:30 with performances, talks, DJ and performance
Livestream can be seen at: https://www.facebook.com/andre.smits

 

 

Overig nieuws / Other news
 

KunstKoop update
Kredietverstrekker Tinka heeft onlangs bekend gemaakt de samenwerking met de galeries voor de KunstKoop per direct op te zeggen. 
Tinka geeft aan dat dit samenhangt met het recente besluit om, vanwege een gebrek aan investeringen, in het geheel geen nieuwe kredieten meer aan te bieden.
Het Mondriaan Fonds betreurt dit besluit en gaat de komende tijd op zoek naar een alternatief om de verkoop van kunst in Nederland te blijven stimuleren.

Lender Tinka recently announced that it is terminating its partnership with galleries for the KunstKoop effective immediately. 
Tinka indicates that this is related to its recent decision, due to a lack of investment, to stop offering new loans altogether.
The Mondriaan Fund regrets this decision and will look for an alternative in the coming period to continue to stimulate the sale of art in the Netherlands.Papieren uitnodiging / Paper invitations
Wij versturen geen papieren uitnodigingen meer.
Wilt u toch op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u, via de contactpagina, vrijblijvend aan voor onze digitale nieuwsbrief.

We no longer send paper invitations.
Would you still like to be kept informed of our activities? Sign up for our digital newsletter via the contact page.

 

Spotlight

Meerdere keren per maand belichten wij een kunstwerk uit de galeriestock of tentoonstelling.
Several times a month we highlight a work of art from the gallery stock or exhibition.


 

P. B. Van Rossem (BE)
‘Untitled (2015/2024)
Vinylpaint on linen on Unalite, 23,6 x 17,6 cm

 
Zie/ See SPOTLIGHT


  

 
Gallery Viewer is het online platform waarop kunstcollecties van toonaangevende galeries in Nederland en België te bezichtigen zijn. 
Op de site is informatie te vinden over kunstenaars en kunstwerken, nieuwe galerietentoonstellingen en artikelen over de kunstsector.
Galerie van den Berge heeft op Gallery Viewer een eigen pagina met een select overzicht van beschikbare werken van haar kunstenaars.

Gallery Viewer is the online platform where art collections of leading galleries in the Netherlands and Belgium can be viewed. 
On the site you can find information about artists and artworks, new gallery exhibitions and articles about the art sector.
Gallery van den Berge has its own page on Gallery Viewer with a select overview of available works by its artists.

 

Elders / Elsewhere

Presentaties van onze kunstenaars buiten de galerie / Our artists on other locations

Wij adviseren wij u vóór uw bezoek contact op te nemen met de organiserende instelling.
We recommend that you contact the organising institution before your visit.
 

Shawn Stipling (UK)
DEBUT
Groupshow with 36 artists
&Gallery, 3 Dundas Street, Edinburgh (UK)
06/04 > 27/04
 

Ditty Ketting (NL)
Ditty Ketting, Theo Rooden, Donald Schenkel
WTC Rotterdam Art Gallery, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam (NL)
Dagelijks / daily open: 9 AM - 7 PM
Gallery manager present on Friday and Saturday, 1 PM - 5 PM
03/03 > 05/05