Nieuws / News


 

  • Nu / Current
  • Binnenkort / Upcoming
  • Overig nieuws / Other news
  • Spotlight
  • Elders (onze kunstenaars buiten de galerie) / Elsewhere (our artists on other locations)
     

 

‘Changer!’ - échange d'exposés
 

Van 9 maart tot 15 juni organiseren wij veel wisselende activiteiten (tentoonstellingen, presentaties met werk uit de galeriestock, lezingen, video presentaties). Wij houden u op de hoogte via deze website en via onze nieuwsbrieven.
Het programma kan wekelijks worden aangevuld.

From March 9 till June 15, we will organize many changing activities (exhibitions, presentations with work from the gallery stock, lectures, video presentations). We will keep you informed via this website and via our newsletters.
The program may be supplemented weekly.  


Nu / Current
 

Changer # 3 - 11/05 > 24/05  - Ton van Kints - Henriëtte van 't Hoog -  Mirjam Hagoort - Gracia Khouw - Frank Halmans

Donderdag 16 t/m zondag 19 mei: Artistintheworld ‘Carte Blanche’ week @ Galerie van den Berge
Thursday, May 16 to Sunday, May 19: Artistintheworld 'Carte Blanche' week @ Galerie van den Berge

Scroll down for more information

 

 

EXTRA - Artistintheworld ‘Carte Blanche’ week @ Galerie van den Berge

‘Handenarbeid 0.1/Living the dream’

LAATSTE DAG - FINAL DAY 
ZATERDAG 19 MEI - SATURDAY, MAY 19

Tijdens ‘Changer # 3’organiseert André Smits op uitnodiging van de galerie gedurende vier middagen diverse activiteiten in de zaal.
In de zaal is een relatief omsloten ruimte gecreëerd met 5 vrijstaande wanden.
André Smits beschilderde de wanden in zijn herkenbare stijl en plaatste aan de buitenzijde de atelierfoto's en ‘playlists’ (tekeningen/werkagenda's) die hij maakte tijdens zijn onlangs afgesloten reis door Marokko.
Aan de binnenzijde van de wanden toont Abdelkader Benali op zondag 19 mei zijn in Tanger gemaakte foto’s (met teksten en tekeningen). 
Het merendeel van de activiteiten speelt zich gedurende de middagen af binnen de redelijk omsloten ruimte van deze muren.
 

'Manual labor 0.1/Living the dream'

During 'Changer # 3'André Smits organizes various activities in the hall for four afternoons at the invitation of the gallery.
A relatively enclosed space was created in the hall with 5 free-standing walls.
André Smits painted the walls in his recognizable style and placed on the outside the studio photos and 'playlists' (drawings/work diaries) he made during his recently concluded trip through Morocco.
On the inside of the walls, Abdelkader Benali will display his photographs taken in Tangier (with texts and drawings) on Sunday, May 19. 
Most of the activities during the afternoons take place within the reasonably enclosed space of these walls. 'Manual labor 0.1/Living the dream'

A special four-day installation by Abdelkader Benali and André Smits during Changer # 3 with drawings, photography, mural, literature and poetry.

Thursday May 16, 3:30 - 5 pm: Monika Dahlberg spins records
Friday May 17, 3:30 - 5 pm: Ramon de Nennie, Anarcho Punk and tearjerkers (griefsongs)
Saturday May 18, 4 - 6.30 pm: Iris B, Art and Activism, thinking out loud at an artist's meal
Sunday May 19, 3:30 - 5 pm: Abdelkader Benali and HeinKookt!

Every day livestream: start 15:30 with performances, talks, DJ and performance
Livestream can be seen at: https://www.facebook.com/andre.smits

Visits to the presentations of Mirjam Hagoort, Frank Halmans, Henriëtte van 't Hoog, Gracia Khouw and Ton van Kints are possible as usual during these extra activities

 

MEER / MORE: NU / CURRENT
 

Binnenkort / Upcoming

Changer # 4 - 15/05 > 15/06 - Monika Dahlberg - Henriëtte van 't Hoog -  Mirjam Hagoort - Gracia Khouw - Frank Halmans

Opening: Zaterdag 25 mei, 14.00 - 17.00 uur / Saturday, May 25 , 2 - 5 pm

 

Overig nieuws / Other news
 
KunstKoop update
Kredietverstrekker Tinka heeft onlangs bekend gemaakt de samenwerking met de galeries voor de KunstKoop per direct op te zeggen. 
Tinka geeft aan dat dit samenhangt met het recente besluit om, vanwege een gebrek aan investeringen, in het geheel geen nieuwe kredieten meer aan te bieden.
Het Mondriaan Fonds betreurt dit besluit en gaat de komende tijd op zoek naar een alternatief om de verkoop van kunst in Nederland te blijven stimuleren.

Lender Tinka recently announced that it is terminating its partnership with galleries for the KunstKoop effective immediately. 
Tinka indicates that this is related to its recent decision, due to a lack of investment, to stop offering new loans altogether.
The Mondriaan Fund regrets this decision and will look for an alternative in the coming period to continue to stimulate the sale of art in the Netherlands.


Papieren uitnodiging / Paper invitations
Wij versturen voorlopig geen papieren uitnodigingen meer.
Wilt u toch op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u, via de contactpagina, vrijblijvend aan voor onze digitale nieuwsbrief.

We are no longer sending out paper invitations for the time being.
Would you still like to be kept informed of our activities? Sign up for our digital newsletter via the contact page.

 

Spotlight

Meerdere keren per maand belichten wij een kunstwerk uit de galeriestock of tentoonstelling.
Several times a month we highlight a work of art from the gallery stock or exhibition.


 

P. B. Van Rossem (BE)
‘Untitled (2015/2024)
Vinylpaint on linen on Unalite, 23,6 x 17,6 cm

 
Zie/ See SPOTLIGHT


  

 
Gallery Viewer is het online platform waarop kunstcollecties van toonaangevende galeries in Nederland en België te bezichtigen zijn. 
Op de site is informatie te vinden over kunstenaars en kunstwerken, nieuwe galerietentoonstellingen en artikelen over de kunstsector.
Galerie van den Berge heeft op Gallery Viewer een eigen pagina met een select overzicht van beschikbare werken van haar kunstenaars.

Gallery Viewer is the online platform where art collections of leading galleries in the Netherlands and Belgium can be viewed. 
On the site you can find information about artists and artworks, new gallery exhibitions and articles about the art sector.
Gallery van den Berge has its own page on Gallery Viewer with a select overview of available works by its artists.

 

Elders / Elsewhere

Presentaties van onze kunstenaars buiten de galerie / Our artists on other locations

Wij adviseren wij u vóór uw bezoek contact op te nemen met de organiserende instelling.
We recommend that you contact the organising institution before your visit.
 

Shawn Stipling (UK)
DEBUT
Groupshow with 36 artists
&Gallery, 3 Dundas Street, Edinburgh (UK)
06/04 > 27/04