2019

Tentoonstellingen 2019
 

12 januari t/m 23 februari / January 12 - February 23

Dave Meijer (NL) -  'P+R'
Recente schilderijen en werken op papier / Recent painings and works on paper

 


Links/ Left:
'P+R' (2017)
Olieverf op paneel, serie van 36 schilderijen, elk 21 x 30 cm - Totaal: 201 x 252 cm 
Oil on panel, series of 36 paintings, each 21 x 30 cm - Total: 201 x 252 cm 

Rechts/Right:
'Éénenééniséén' - 8 tweeluiken (hoofdstuk 1) uit schetsboeken, acryl op papier op karton (papiermaat 29 x 21 cm)
'Oneandoneisone' - 8 diptychs (chapter 1) from sketchbooks, acrylic on paper on cardboard (paper size 29 x 21 cm)'P+ R' (2017) 

 

 


Éénenééniséén - 8 tweeluiken (hoofdstuk 1) uit schetsboeken
'Oneandoneisone' - 8 diptychs (chapter 1) from sketchbooks
# 22 - Zonder titel (2016), olieverf op doek, 40 x 30 cm
# 22 - Untiled (2016), oil on linen, 40 x 30 cm
 


            
'Eénenééniséén', tweeluik # 6                                                                                     'Eénenééniséén', tweeluik # 8
'Oneandoneisone', dyptich # 6                                                                                    'Oneandoneisone', dyptich # 8     
 

 


   
[B] - olieverf op doek op paneel, 39 x 26 cm
[B] - oil on canvas on panel, 39 x 26 cm
                              
 

Een denkbeeld doet zich voor. (fragment)
Door ons in middelen te beperken, gaan we iets fundamenteels aan met de wezenlijke bouwstenen van ons bestaan.
Wie dat als kunstenaar doet, werpt de kunst terug op zichzelf. Hij werpt de kunst op haar rug, als een hond die geen verweer meer heeft, als een schaap, schildpad of tor die zich zonder hulp niet meer om kunnen draaien en zijn opgegeven.
De kunstenaar geeft steeds weer de kunst op, zoals Dave Meijer dat doet met zijn Zeeuwse panelen waarin hij nastreeft dat het schilderij alleen in zichzelf waar is en gerechtvaardigd wordt in verhouding tot de dagelijkse omgeving waarin hij verblijft en zijn werk tot stand komt.
Al zijn werken maken de indruk te bestaan uit imperfecties, uit het tegen elkaar aan wrikken van ongelijke delen, zoals het land, de lucht en het water ongelijksoortig zijn en met elkaar wringen.
Kun je waaraan je bent verknocht objectief en fundamenteel beschouwen?
Het is een zuiver verlangen dat bestaat bij eliminatie van onzuiverheden.
De vraag is dan in hoeverre je weg kunt laten wat je lief is.
Alex de Vries, Mister Motley november 2015

An idea occurs. (fragment)
By limiting our resources, we approach something fundamental with the essential building blocks of our existence.
Whoever does that as an artist, throws the art back on himself. He throws the art on her back, like a dog that no longer has a defense, like a sheep, tortoise or beetle that can no longer turn around without help and have been abandoned.
The artist repeatedly gives up art, as Dave Meijer does with his Zeeland panels in which he strives to ensure that the painting is only true in itself and is justified in relation to the daily environment in which he resides and his work is realized.
All his works seem to be made up of imperfections, from prizing against unequal parts, such as the land, the air and the water being uneven and wringing together.
Can you consider objectively and fundamentally what you are tied to?
It is a pure desire that exists in the elimination of impurities.
he question then is to what extent you can leave what you love.
Alex de Vries, Mister Motley November 2015

 


Zonder titels (L10 - L15), mixed media/collage, acryl op papier, 185 x 135 cm (elk)
Untitled works (L10 - L15), mixed media/collage, acrylic on paper, 185 x 135 cm (each)

 Zonder titel (L14), mixed media/collage, acryl op papier, 185 x 135 cm
Untitled (L14), mixed media/collage, acrylic on paper, 185 x 135 cm

 

 

9 maart t/m 13 april / March 9 - April 13

FNFM
Een presentatie met tekeningen en schilderijen van vier Belgische kunstenaars
Gastcurator: P.B. Van Rossem (BE) 

A presentation with drawings and paintings by four Belgian artists
Guest curator: P.B. Van Rossem (BE)
 


Frank Van Den Berghe (BE)
'Spanning & ontspanning' (1978), Gelaagd hardboard/staal, 125 x 36 cm
'Spanning & ontspanning' (1978), layered hardboard/steel, 125 x 36 cm

 


Frank Van Den Berghe (BE)
Zonder titel (2017/2018), diverse materialen en lakverf op canvas, 21 x 14 cm
Untitled (2017/2018), various materials and  lacquer paint on canvas, 21 x 14 cm
         
Frank Van Den Berghe (BE)                                                                      Frank Van Den Berghe (BE)
Zonder titel (2018/2019), diverse materialen op papier, 34 x 22 cm         Zonder titel (2018/2019), diverse materialen op papier, 34 x 22 cm
Untitled (2018/2019), various materials on paper, 21 x 14 cm                  Untitled (2018/2019), various materials on paper, 21 x 14 cm


 


Frank Van Den Berghe (BE)
Zonder titel (2017), diverse materialen, kunststof, lakverf op paneel, 24 x 34 cm
Untitled (2017), various materials, plastic, paint on panel, 24 x 34 cm

 

 Frank Van Hiel (BE)
Zonder titel (2017), potlood en vinylverf op papier, 33,5 x 25,5cm
Untitled (2017), pencil and vinylpaint on paper, 33,5 x 25,5 cmFrank Van Hiel (BE)
Zonder titel (2019), potlood op doek op paneel, 44,5 x 35 cm
Untitled (2019), pencil on canvas on panel, 344,5 x 35 cm


 

Frank Van Hiel (BE)
Zonder titel (2019), potlood op doek op paneel, 35,5 x 22,5 cm
Untitled (2019), pencil on canvas on panel, 35,5 x 22,5 cm


Frank Van Hiel (BE)
Zonder titel (2017), potlood en inkt op papier, 63 x 47 cm
Untitled (2017), pencil and ink on paper, 63 x 47 cm 

 


Frank Van Hiel (BE)
Zonder titel (2017), potlood en vinylverf op papier, 58 x 40 cm
Untitled (2017), pencil and vinylpaint on paper, 58 x 40 cm 

       

 


Mario De Brabandere (BE)
Zonder titel [GDSNR321] - (2014), olieverf op paneel, 30 x 39,7 cm
Untitled  [GDSNR321] - (2014), oil on panel, 30 x 39,7 cm

 

 


Mario De Brabandere (BE)
Zonder titel [GDSNR420] - (2014), olieverf op paneel, 30 x 40 cm
Untitled  [GDSNR420] - (2014), oil on panel, 30 x 40 cm


 


Mario De Branbandere (BE)
Zonder titel (GDSNR240), acryl op karton, 58,4 x 30 cm
Untitled (GDSNR240), acrylic on cardboard, 58,4 x 30 cm

 

 


Mario De Branbandere (BE)
Zonder titel (GDSNR159), acryl op karton, 85 x 51,5 cm
Untitled (GDSNR159), acrylic on cardboard, 85 x 51,5 cm


 


Noël Drieghe
Zonder titel (dec. 1992), acryl op doek , 40 x 32 cm
Untitled (Dec. 1992) acrylic on linen, 40 x 32 cm

 

 

 


Noël Drieghe
Zonder titel (nov. 1999)  acryl op doek , 40 x 32 cm
Untitled (Nov. 1999) acrylic on linen, 40 x 32 cm

 

Noël Drieghe (BE)
Zonder titel (dec. 1992), acryl op doek, 40 x 30 cm
Untitled (Dec. 1992), acrylic on canvas, 40 x 30 cm

 


Noël Drieghe (BE)
Zonder titel (sept. 2009), acryl op doek, 96 x 60 cm
Untitled (Sept. 2009), acrylic on canvas, 96 x 60 cm

 

 

11 mei t/m 15 juni / May 11 - June 15

Jus Juchtmans (BE) - 'What a coincidence?'  - recente schilderijen / recent paintings
Henric Borsten (NL) - '3 + 4 works'

             
Jus Juchtmans, zaaloverzichten

 


Jus Juchtmans # 20170125 (2017)
Acryl op linnen / acrylic on linen, 70 x 60 cm

 

 


Henric Borsten, ‘2 x grafiet’ (2019)
Grafiet (graphite), 239,7 x 168,3 x 1,7 cm


Het oeuvre van Henric Borsten (NL) kenmerkt zich (in al zijn diversiteit) altijd op eenzelfde wijze.
Met een minimum aan beeldende middelen wordt een beeldende présence gerealiseerd die het associatief proces van de beschouwer een zekere richting op stuurt.

The oeuvre of Henric Borsten (NL) is always characterized (in all its diversity) in the same way.
With a minimum of visual means a visual presence is realized that directs the associative process of the viewer in a certain direction.

 


Henric Borsten
Lood/papier (2004), Lead/paper (2004), 260 x 200 x 1 mm

 

           

Henric Borsten                                                                                                    Henric Borsten
'Zwavel I' (2015), ei tempera op kunsstof drager, 26 x 19 cm                             'Zwavel II' (2015), ei tempera op kunsstof drager, 26 x 19 cm

 

           

Henric Borsten                                                                                                   Henric Borsten
'Zwavel III' (2015), ei tempera op kunsstof drager, 26 x 19 cm                          'Zwavel IV' (2015), ei tempera op kunsstof drager, 26 x 19 cm

 

 

 


Jus Juchtmans (BE) - # 20181222 (2018)
Acryl op linnen / acrylic on linen - 50 x 40 cm

 

 

22 juni t/m 20 juli / June 22 - July 20
'4+4' - Groepstentoonstelling / Groupshow

ZAAL
Cor van Dijk (NL)
Ingrid van der Hoeven (NL)
pietsjanke fokkema (NL)

KABINET
Harry Vandevliet (NL)


Cor van Dijk - zaaloverzicht / overview

 

 

 

      
Cor van Dijk                                                                                                 Cor van Dijk                                                                                                  Zonder titel (2014), staal, 32 x 16 x 10 cm                                                  Zonder titel (2017), staal, 28,8 x 28,8 x 12 cm                       
Untitled (2014), steel, 32 x 16 x 10 cm                                                       Untitled (2017), steel, 28,8 x 28,8 x 12 cm 

 

 


pietsjanke fokkema - overzicht/ overview  'ORDO UNIVERSI'

 

 

      

pietsjanke fokkema                                                                                      pietsjanke fokkema
'Spiraal' (2018), gouache op papier, 21 x 21 x 19 cm                                 'Following the red line' (2019), papier en draad, 72 x 26 x 14 cm
'Spiral' (2018), gouache on paper, 21 x 12 x 19 cm                                   'Following the red line' (2019), paper and thread, 72 x 26 x 14 cm

 

 

 
pietsjanke fokkema
'Bloedmaanbaan' (2019), kleurpotlood op papier (13 x 20,5 cm), gekleurd draad
'Bloodmoon orbit' (2019), coloured pencil on paper (13,5 x 20,5 cm), colored thread

 

 

 
Ingrid van der Hoeven
'Kayon I' (2000),  zachtboard, gaatjesboard (softboard, perforated board), 29 x 29 x 52 cm
'Kayon V' (2000), zachtboard, gaatjesboard (softboard, perforated board), 33 x 33 x 52 cm 
'Kayon III' (2006) isofloor, hardboard, 28 x 28 x 53 cm
Ingrid van der Hoeven
'Dichtbij # 1' (2019), zuurvrij karton, balsahout, 33 x 24 cm'                      'Dichtbij # 2' (2019), zuurvrij karton, balsahout, 33 x 24 cm
'Near # 1' (2019) acid-free cardboard, balsa wood, 33 x 24 cm                 'Near # 2' (2019), acid free cardboard, balsa wood, 33 x 24 cm
       

 

 


Harry Vandevliet
'Console # 910' (2018),  mixed media op papier, 48 x 40 cm
'Console # 910' (2018), mixed media on paper, 48 x 40 cm

 

Harry Vandevliet
'Consoles # 911, # 912, # 917 en 910' (2018),  mixed media op papier, 48 x 40 cm
'Consoles # 911, # 912, # 917 and # 910' (2018), mixed media on paper, 48 x 40 cm


KAMER
'SHOWROOM' - Nieuw werk en/of werk uit stock
Dave Meijer
Jus Juchtmans
P.B. Van Rossem
Mary A. Waters

 


Dave Meijer
'Hoofdstuk 2 [Schetsboekbladen]'  (2019), acryl op papier, plexiglas, 147 x 117 cm
'Chapter 2 [sketchbook sheets]' (2019) acrylic on paper, plexiglas, 147 x 117 cm


 

        
Jus Juchtmans
# 20170930, acryl op linnen, 70 x 60 cm
# 20170930, acrylic on linen, 70 x 60 cm

 

 

Jus Juchtmans
# 20190203, acryl op linnen, 50 x 40 cm
# 20190203, acrylic on linen, 50 x 40 cm

 

 

 

 

          

P.B. Van Rossem
Zonder titel (2015), vinylverf,canvas,katoen, hardboard, 25 x 19 cm
Untitled (2015) vinylpaint, canvas, cotton, hardboard, 25 x 19 cm

 

 

 

              

P. B. Van Rossem
Zonder titel (2016), potlood, collage, vinylverf, boekkaft, 21 x 14 cm
Untitled (2016), pencil, collage, vinylpaint, book cover, 21 x 14 cm

 

 

 

            
P.B. Van Rossem
Zonder titel (2018), vinylverf op blokplaat, 18,9 x 14,5 cm
Untitled (2018), vinylpaint on panel, 18,9 x 14,5 cm

 

      

 

 

 

                   
Mary A. Waters                                                                                                         Mary Waters
'Mouth # 7', olieverf op linnen/ oil on linen, 25 x 22 cm                                            'Mouth # 3',olieverf op linnen / oil on linen, 22 x 20 cm

 

 


Mary A. Waters
'Eye # 39' (2018), olieverf op linnen, 25 x 22 cm
'Eye # 39' (2018), oil on linen, 25 x 22 cm

 

 

7 september t/m 12 oktober / September 7 - October 12

Frank Halmans (NL)
Roeland Tweelinckx (BE)

 

 


FRONT:
Roeland Tweelinckx, 'Beam and Chair' (2018), hout en verf / wood and paint ,74 x 210  x 52 cm

 

 

 


Frank Halmans
'Stack # 1' (2018), diverse materialen / Various materials, 40 x 30 x 25 cm

         
Roeland Tweelinckx - 'Broom'                                                                                              Frank Halmans 'Draadtrapje # III'

 

 

             
Roeland Tweelinckx                                                                                    Frank Halmans
'Broom' (2013)                                                                                             'Draadtrapje III' (2015)
Zeefdruk op papier / Silkscreen print on paper - Ed. 10                              Hout, lak, naaigaren, planchet / Wood, varnish, sewing thread, shelf
27 x 22 cm   (houten lijst / wooden frame: 32 x 27 cm)                               23 x 7 x 15 cm 

 

Roeland Tweelinckx (BE -1970) maakt vooral site-specifieke interventies in galerieruimtes of openbare plaatsen. Met zijn interventies – waarvoor hij gebruik maakt van alledagelijkse materialen - speelt hij op subtiele wijze met de omgeving en ons waarnemingsvermogen.
Zijn werk heeft een hoog trompe l’oeil - gehalte, wat voor een licht gevoel van verwarring zorgt bij de toeschouwer, maar tegelijk een uitnodiging is tot een meer geconcentreerde blik op de realiteit.  
 

Roeland Tweelinckx (BE - 1970) is a Belgian artist who mainly makes site-specific interventions in gallery spaces or public places.
With his interventions - for which he uses daily material - he subtly plays with the environment and our perception.
His work has a high trompe l’oeil content, which creates a slight sense of confusion for the spectator, but at the same time is an invitation to a more concentrated view of reality

 


Roeland Tweelinckx
'The mother of all mistakes' (2018)
Hout en verf / wood and paint, 9 x 20 x 50 cm
Editie/Edition 7/7

 


Roeland Tweelinckx
'Shelf and fluorescent lamp' (2019)
Hout en TL lamp / wood and tubelight, 16 x 132 x 14 cm

 

 


Roeland Tweelinckx
'One more day' (2019)
Diverse materialen (h​​​​out, verf, vaas), various materials (wood, paint vase), 310 x 60 x 70 cm

 

Het werk van Frank Halmans (NL - 1963)  speelt zich af in het grensgebied tussen waken en slapen.
In het sluimergebied van staren, wegdromen en mijmeren. Het is het gebied waar de rijkdom van de ruimte in het hoofd optimaal benut kan worden. In veel van zijn werken komen alledaagse gebruiksvoorwerpen en onderdelen van de architectuur voor.
De functie of de vorm hiervan kan aanleiding zijn tot een overdrijving of betekenisverdraaiing.
Soms nemen de voorwerpen zelfs menselijke eigenschappen over en lijken ze bezield te zijn met een eigen wil.
Ondanks deze thematiek van het vluchtige en ongrijpbare zijn Halmans’ beelden soms zeer lijfelijk aanwezig.
Het zijn dan ook concrete vertrekpunten of plekken. Ze zijn het fysieke beginpunt van een mentale omzwerving
 

The work of Frank Halmans (NL - 1963) takes place in the border area between waking and sleeping.
In the slumber area of ​​staring, dreaming away and musing. It is the area where the richness of the space in the head can be used optimally.In many of his works everyday objects and parts of the architecture occur.
The function or its form can lead to an exaggeration or distortion of meaning.
Sometimes the objects even take on human characteristics and seem to be inspired by their own will.
Despite this theme of the fleeting and elusive, Halmans' images are sometimes very physically present.
They are therefore specific starting points or places. They are the physical starting point of a mental wandering

 


Frank Halmans
'Sad machines # 3’ [green]’ (2019)
Wekkers, planchet /  alarm clocks, shelf, 25 x 30 x 20 cm

 

 


Frank Halmans
‘Flatcage # 3 [Single apartment, orange]’  (2019)
Volièregaas, messing draad, verf / Wire mesh, brass wire, paint, 26 x 42 x 7 cm

 

 


Frank Halmans
'Burning Bridge I' (2010) & 'Burning Bridge II (2011)
Verbrand hout / Burned wood, 61 x 16 x 16 cm
Photo: Leo van Kampen

 

Frank Halmans
'Burning Bridge II' (2010)
Verbrand hout / Burned wood, 61 x 16 x 16 cm

 


Frank Halmans
'M.K.'                                                               'De lange weg'                                                    'Genoeide rank'
Bewerkt boek op planchet                              Bewerkt boek op planchet                                   Bewerkt boek op planchet 
Photo: Leo van Kampen
                             

 


Multiple FH
Frank Halmans
'Very small condocage’ (2019)
Muizengaas, messing draad, hout / mouse mesh, brass wire, wood, 29,5 x 13.5 x  22.5 cm
Multiple Ed .10

 


Multiple RT
Roeland Tweelinckx
'Chateau migraine' (2019)
Glas en kunsthars / Glass and synthetic resin 
14 x 7,5 x 7,5 cm 
     

 

19/10 > 23/11
Shawn Stipling (UK)             'WHERE PARALLEL LINES'
Ton van Kints (NL)               '1+1+1'

Ton van Kints
Sharing Air - Raster 7 (2015)
Epoxy fotohars, acrylplamuur, multiplex / epoxy photo resin, acrylic filler, multiplex, Ø 59 cm

 


Ton van Kints, overview corridor/room

 

Ton van Kints
1 + 1 + 1 + 1 [spooning, 2x back to back] 1 (2005-2018)                                         frontaal en zij aanzicht / frontal and side view
Diverse materialen, fotohars / Various materials, photo resin
Ø ± 50 x 5 cm

 


Ton van Kints, overview 
 

 


Ton van Kints
1 + 1 + 1 + 1 [ 2x spooning, back to back ]  (2005-2018)                                frontaal en zijaanzicht / frontal and side view
Diverse materialen, fotohars / Various materials, photo resin
Ø ± 38 x 12 cm


 


Ton van Kints
1 + 1 + 1 [2x spooning] 2, (2008-2018),  Ø78 cm, D: 8 cm 

 

 


Ton van Kints, studio view

 


Shawn Stipling, overview

 

     
Shawn Stipling
# 204 , 'Vertilcal Shift'                                                                                 # 205, 'Horizontal Shift'
Acryl en gesso op paneel / acrylic and gesso on panel                            Acryl en gesso op paneel / acrylic and gesso on panel
50 x 37,5 cm                                                                                              50 x 37,5 cm

 


Shawn Stipling
'A Line Less Human' (prototype), artist’s studio, Wysing Arts Centre, Cambridge, 2018.

 Shawn Stipling
‘A line less Human II’ (2019), gespoten aluminium / aluminium, spraypaint, 230 x 15,6 x 0,8 cm

 

 


Shawn Stipling
'STORA STORA [Punk Painting]', (2019)
Vernis, acryl medium, emulsie verf en lak op gevonden hout, 32 x 30 cm
Varnish, acrylic medium, emulsion paint, acrylic and enamel on found wood, 32 x 30 cm

 


'STORA STORA [Punk Painting]'   (2019)

 

 


Shawn Stipling
'Horizontal Shift [Bronze]’  (2019)
Olieverf en primer op papier / oil and primer on paper, 38 x 28 cm'Horizontal Shift [Bronze]’  (2019)                                                                          Vertical Shift [Bronze]


 

             
Shawn Stipling
‘Horizontal Shift [+11 mm]’  (2019)
Zwart geanodiseerd aluminium/ black anodized aluminium, 100 x 5,4 x 7,8 cm
 

 


Shawn Stipling
Zonder titel/Untitled (2019), collage, 56 x 84 cm

 

 


Shawn Stipling
Een selectie van unieke, met de hand geschilderde postcards, lakverf/oil-stick op Ensocoat 300 g single-sided board,elk 112 x 157 mm (2019)
A selection of individual hand painted postcards, enamel/oil-stick on Ensocoat 380 gsm single-sided board, each 112  x157 mm (2019)

 

 

            
Shawn Stipling
‘Horziontal Shift [-22 mm]’  (2019)  - DETAILS
Geanodiseerd aluminium / anodized aluminium , 200 x 3,2 x 3,8 cm
 

 

Tekst Ton van Kints

NOOIT
ik maak nooit iets mee. Maar soms wel.
Ik gooi nooit onderdelen van werken weg. Vrijwel nooit.
Ik gooi nooit werken weg. Bijna niet.
Daarom heb ik heel veel onaffe werken. Niet voor lang.

NEVER
I never experience anything. But sometimes I do
I never throw away parts of work. Almost never.
I never throw away works. Hardly never
That's why I have a lot of unfinished works. Not for long.

 

RECYCLING 1                 het oog, de dingen, de idee

Ik maak nooit iets mee. Maar soms wel.
Ik heb geen dagboek, daarom ben ik gaan tekenen, fotograferen, later schilderen en nog later zagen en weer lijmen. Tegenwoordig steeds vaker voornamelijk schroeven lijmen.

Vroeger tekende ik wolken en wandelende takken na omdat ik wilde weten wat ik zag. Eigenlijk at ik ze op met al mijn zinnen om ze een beetje te zijn. Later schilderde ik wolken zoals ik ze zag als ik mijn blik naar binnen keerde alvorens zich op de wereld te richten. Dan zoekt mijn oog in het zichtbare de gelijkenis met een emotie. En dat is dan het beeld dat me het dichtst bij een herkenbare werkelijkheid brengt.
Een aantal reuzen uit de kunstgeschiedenis van de vorige eeuw hebben mij laten zien dat het oog ook zonder enige gelijkenis met de zichtbare wereld de idee een visuele gestalte kan geven. De dialoog wordt dan rechtstreeks gevoerd tussen het oog en het werk. Heb ik ook gedaan. Maar mijn meest geslaagde geabstraheerde beeldtaal zijn constructies die reflecties ordenen van mijn persoonlijk leven, biologische systemen en verschijnselen.
Ik ben nu bijna drie jaar imker, over een tijdje zitten er zwermcellen aan mijn werken. Ik bedoel maar.
 

RECYCLING 2                 hout

Ik gooi nooit werken weg. Bijna niet
Mijn vader was timmerman, en maakte houten wielen voor de handkarren van de Sierkan. Ook in zijn vrije tijd deed hij dingen met hout. Hout is het materiaal waar ook ik al heel lang mee werk. De werken die ik de laatste 15 jaar gemaakt heb zijn voornamelijk ook rond van vorm. Net als hij gebruik ik het liefst rest- en afgedankt materiaal. Dat zijn wat ons werk betreft de grote overeenkomsten. Mijn oudste zoon bouwt yurts.

Rond 1988 ben ik plaatmateriaal als basis gaan gebruiken voor mijn artistieke werk. Potlood, inkt en verf op papier of canvas was me te illusoir; ik wilde fysieker werken en het werk een ding laten zijn. Tekeningen werden gezaagde werken. Het plaatmateriaal haalde ik van de straat en uit afvalcontainers.

Wanneer een werk mislukt schilder ik het over met verf, epoxy of bedek ze met glasvezel dat ik in mijn huis gebruikte om scheurtjes weg te werken. 

Stapelingen van handelingen door de tijd heen. De achterkanten van de werken zijn een archeologische kaart. Zo is ook de datering een onderdeel van de titel geworden. zo ontstaan er werken die meer dan één naam krijgen door achtereenvolgens de groepsnaam, verschillende bewerkingen en meerdere dateringen, bijvoorbeeld Koekoeksnest gepolderd_Sharing Air 3, 2016-2019 en Gecorrigeerde Tak_Bewerkt 1, 1996-2018.
 

RECYCLING 3                 intern

Ik gooi nooit onderdelen van werken weg. Vrijwel nooit.
Alles wat ik loszaag vindt binnen hetzelfde werk weer een nieuwe positie.

Van 2003 tot nu heb ik  ongeveer 350 werken gemaakt die vnl. bestaan uit cirkelvorige werken. Bij de serie Koekoeksnest (die bestaan niet, maar je kunt ze wel maken) komt de decoupeerzaag vanaf de buitenkant binnen om een cirkelvorm uit de eerste cirkelvorm te halen. Die zette ik dan in een andere positie terug waardoor alle losgekomen onderdelen opnieuw een plaats moesten krijgen. Bij de serie Sharing Air is de constante dat ik in het plaatmateriaal een gaatje boord en vandaaruit delen zaag, die ik vervolgens uitwissel. Als het materiaal egaal gekleurd is, dan is alleen het zaagpatroon zichtbaar. Lucht samen delen.
 

RECYCLING 4                 1 + 1

Ik gooi nooit werken weg. Daarom heb ik heel veel onaffe werken. Maar niet voor lang.

De beste werken mogen naar buiten en vertegenwoordigen mij in tentoonstellingen. Velen worden atelier-dochter of atelier-muurbloempjes, voornamelijk omdat ze een beter geslaagd broertje of zusje hebben. Alleen zouden ze het niet redden. En zo staan ze lange tijd tegen de ateliermuur tussen en tegen andere lotgenoten aan. Als verticale stapels. Het viel mij op dat sommige van die individuele werken een bondje leken aan te gaan met een ander. Dat maakte ik definitiever door ze op elkaar te schroeven en kitten: de 1 +1 serie was geboren. Het kunnen er ook 5 zijn; dan wordt het 1+1+1+1+1, gevolgd door hoe ze tegen elkaar aanzitten, zoals back to back, face to face of spooning (lepeltje lepeltje).

Bovenstaande tekst is goed gevisualiseerd in het recent verschenen videoportret door Bram Harkes. https://vimeo.com/263477904 

Ton van Kints
en Haag, oktober 2019

 

Tekst Shawn Stipling

My work is often very sparse in its content. The elements I use are minimised until only that which is ‘active’ remains. This reduction is essential as it allows for greater control over each of these elements and, crucially, allows me to eliminate any accident in favour of ‘conscious choice’. The precision is also functional; further emphasising that even details, of sometimes only one millimetre or less, are intentional and not the result of chance. Creating a situation where the viewer is fully aware that every nuance has been considered and is not the outcome of a serendipitous act.

I choose imagery associated with human activity, rather than that which pertains to the natural environment, as I wish to communicate in a very direct and, as I see it, very ‘human’ way. I am interested in the connections we make with others through the things we create – art, music, architecture..., and how these connections can be based on the tiniest of details. I find that the knowledge of these details being created specifically and ’intentionally’ by the artist, composer, architect…, rather than by random occurrences, produces an intensely intimate connection enhanced by the unambiguous nature of the expression.
 

 

Kunstbeurzen / Art Fairs 2019

Art Rotterdam
7 - 10 februari 2019
Jan van Munster (NL), Jus Juchtmans (BE), Harry Markusse (NL)
Tamara Dees (NL), Shawn Stipling (UK), P. B. Van Rossem (BE)

    

    
 

KunstRAI / Art Amsterdam
17 - 22 mei 2019
Maurice van Tellingen (NL), Dave Meijer (NL) , Harry Markusse (NL)
Jan van Munster (NL), Jus Juchtmans (BE), Mary A. Waters (IRL)

      


 

PAN Amsterdam
24 november- 10 fdecember 2019
Jan van Munster (NL), Jus Juchtmans (BE), Maurice van Tellingen (NL)
Dave Meijer (NL), P. B. Van Rossem (BE), Ingrid van der Hoeven (NL)