Nu

NU / CURRENT

 

René Korten (NL) - 'Moon down here' - nieuwe schilderijen / new paintings
Mark Kramer (NL) - Installatie & recente werken / site-specific work & recent wall pieces

20 oktober t/m 24 november 2018
October 20 - November 24, 2018

 

René Korten:  Prijs indicatie / Price Range: €. 850,00 - €. 4.000,00
Mark Kramer: Prijs indictatie / Price Range: €. 900,00 - €. 2.000,00


René Korten, zaaloverzicht / overview

 

 


René Korten, 'Feeler' (2018)
Acryl op MDF, 98,5 x 120 cm / acrylic on MDF, 98,5 x 120 cm

 

 


René Korten, 'Moon down here # 1' (2018)
Acryl op MDF,  90 x 120 cm / 
acrylic on MDF,  90 x 120 cm

 René Korten, zaaloverzicht / overview
 

De menselijke natuur, dat is wat centraal staat in mijn werk. De mens heeft grote invloed op zijn omgeving, cultureel-bepaalde en natuurlijke processen zijn vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. Die processen vinden hun weerspiegeling in het maakproces van mijn schilderijen. Uiterst zorgvuldige beslissingen wissel ik af met intuïtieve ingrepen en slechts ten dele beheersbare handelingen. Elk schilderij is resultaat van op elkaar inwerkende krachten.

In essentie gaat mijn werk over verbinden. Ik wil (schilderkunstige) beelden maken waarin verschillen niet worden uitgevlakt, maar waarin betekenisvolle en productieve ontmoetingen van het ogenschijnlijk strijdige centraal staan. Beelden die complex zijn en tegelijk helder ogen. Beelden met een logica die niet benoemd kan worden. Het groeien en bouwen, het vloeien en botsen syncretisch samengebracht.

Enkele nieuwe werken in de tentoonstelling zijn geïnspireerd op een reis die ik in het voorjaar maakte naar het vulkanische eiland Lanzarote. Het grillige en welhaast buitenaardse landschap maakte diepe indruk op me, de schilderijen die daarna ontstonden beelden het landschap niet af maar ze refereren er aan.

Man has a great influence on his environment, the world is an amalgam of chaos and horror and at the same time of beauty and ingenuity as a result of human nature. Cultural and natural processes are virtually indistinguishable from each other.

This is what engages me, that's what my work is about, and the processes mentioned are reflected in the working process of artmaking. I alternate highly precise decisions with intuitive operations and only partially controllable actions. Every painting, every object, every project is a result of interacting forces.

I strive to create pronounced works, but essencially they are about making connections. I have the conviction that, also in the present time, it is useful and necessary to make images in which differences are not smoothened, but in which meaningful and productive meetings of the seemingly contradictory are central. Images that are complex and at the same time look clear. Pictures with a logic that can not be named. Exciting and relevant paintings because of the way in which the constituent elements connect to each other and thereby make a statement about the world. Images that are a parallel universe rubbing against reality, but that can not be reduced directly to a figurative interpretable representation or social comment. Growing and building, flowing and crashing combined in a syncretic way.

Paint flows , fluid becomes image. Just as cells divide , this is how the blotches take shape. I try things out and observe what happens. There is no detailed plan, but an intention does exist. Experimentation and variation sooner or later lead to a combination of elements that proves fruitful, one that's new and yet holds up. A new form of 'suitability'. Darwinism in paint. Paint shows itself and shows this process. A blotch is both itself and an organism functioning within a whole. The painting is its own domain as well as a portrayel of the (complexity of the) world in which it exists. There is no distinction between the abstract and the figurative.
 

             
Spirit Level # 52                                                                       Spirit Level # 53


              
Spirit Level # 57                                                                              Spirit Level # 51


René Korten - 'Spirit Level Series'
Acryl op MDF, 23,5 x 29 cm (elk) / acrylic on MDF, 23,5 x 29 cm (each)


 


Mark Kramer, 'Dispersion' (2018)
Installatie met rollen geperforeerd behangpapier / Site specific work with rolls of perforated wallpaper

 

"Nadat ik vorig jaar in de kamer heb geëxposeerd, ben ik door de galerie in de gelegenheid gesteld om een installatie te maken voor de zaal. Met mijn installaties onderzoek ik het begrip 'leegte' binnen een architectonische context. De installatie bestaat uit rollen (behang) papier die samen een papieren wand vormen op afstand van de gevel. Door de meerdere rollen achter elkaar te hangen ontstaan er coulissen. Het papier is met verschillende diameters geperforeerd. De verschillende perforaties zorgen voor het filteren van het (dag)licht en van het achterliggende beeld, de monumentale kozijnen in de gevel.

Daarnaast toon ik in de galerie een aantal nieuwe werken in behangpapier en gipskarton. Deze werken heb ik gemaakt door meerdere lagen behangpapier en/of gipskarton op elkaar te leggen en te perforeren. Vervolgens heb ik de ontstane perforaties geheel of gedeeltelijk weer opgevuld met restmateriaal en ander vulmengsel. Door deze ogenschijnlijk nutteloze handeling zijn er nieuwe wandreliëfs ontstaan."
 


Mark Kramer, zonder titel [018-0129] - (2018)
Perforaties in een kasboek, 35 x 25 cm / 
perforated ledger, 35 x 25 cm


Met reliëfs, objecten en site-specifieke installaties onderzoekt beeldend kunstenaar Mark Kramer (1973) begrippen als leegte, lichtheid en verstilling. Zijn werk ontstaat vanuit een fascinatie voor ‘licht en leegte’ en kenmerkt zich door stippellijnen, stippenvelden en stippenruimtes waarmee hij vlakken, vormen en (lege) ruimtes accentueert. Vanaf 2010 werkt hij aan monochrome abstracte composities in paneel of papier, waarbij puntstructuren worden gemaakt door boorperforaties. Door de perforaties in het witte vlak ontstaat er een spel tussen licht en donker. De hoeveelheid gaten, de mate van doorboren en de diepte van het boorgaatje zijn bepalend voor het reliëf. Daarnaast vormen de lagen papier, de afstand van de onderlinge gaatjes, de afstand tussen lijnen en het ritme van een patroon het uiteindelijke beeld. Het is een visueel spel tussen gaten, stippen en lijnen.
Het uiteindelijke beeld en zijn betekenis worden bepaald door; De handeling, het boren, het nutteloze van de handeling. De perforatie, de gelaagdheid van de materie, de diepte, het spel van licht en donker bij meerdere perforaties naast elkaar en de reststof, het boorsel dat als een soort van as overblijft.


         
Mark Kramer                                                                               Mark Kramer
(L) Zonder titel [018-0611] (2018)                                              (R) Zonder titel / Untitled
Perforaties in lagen behangpapier, 23 x 33 cm                          Perforaties in gipskarton, 35,5 x 25,5 cm
Perforated layers of wallpapaper, 23 x 33 cm                            Perforated plasterboard, 35,5 x 25,5 cm


 


Mark Kramer, muur met 3 werken / wall with 3 works
Mark Kramer
Zonder titel (018-0830 I), perforaties in behangpapier, 73 x 53 cm
Untitled (018-0830 l) perforations in wallpaper, 73 x 53 cm